Odbor OECD za razvojno pomoč (Development Assistance Committee – DAC) je edinstven mednarodni forum, ki združuje številne največje ponudnike pomoči, vključno z 32 članicami.

Glavni cilj odbora je spodbujati razvojno sodelovanje in druge ustrezne politike, da bi prispevale k izvajanju Agende 2030 za trajnostni razvoj, vključno z vključujočim in trajnostnim gospodarskim razvojem, spodbujanjem enakosti v državah in med njimi, izkoreninjenjem revščine, izboljšanjem življenjskega standarda v državah v razvoju ter k prihodnosti, v kateri nobena država ne bo odvisna od pomoči.

Na začetku oktobra je bil na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve RS, na Gregorčičevi 25a v veliki sejni sobi organiziran sestanek v zvezi z OECD – medsebojnim pregledom mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, kamor je bila povabljena platforma SLOGA, skupaj s svojimi članicami nevladnimi organizacijami, da bi predstavila svoje izkušnje glede na priporočil DAC o omogočanju civilne družbe pri razvojnem sodelovanju in humanitarni pomoči.

Slovenka karitas, PINA, Društvo Afriški center, ADRA in platforma SLOGA, ki je po posvetovanju še z ostalimi članicami prenesla njihova stališča na sestanek, so kot dobro prakso izpostavile strateška partnerstva na področju humanitarne pomoči. Prav tako so poudarile dobro sodelovanje nevladnih organizacij pri razvoju strateških in drugih dokumentov na področju razvoja in humanitarne pomoči, kot so Smernice za vključevanje enakosti spolov v mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč.

Vsi sodelujoči so se strinjali, da so za njihovo kvalitetno in dobro organizirano delo pomembni pravočasni in predvidljivi javni razpisi na področju razvoja in humanitarne pomoči. Nadalje so izrazili potrebo po razpisih za globalno učenje, pri katerih lahko tudi manjše nevladne organizacije uspešno sodelujejo, še posebej pa so izpostavili potrebo po financiranju vsebinskih mrež.

V zvezi s sodelovanjem zasebnega sektorja na razvojnih in humanitarnih projektih nevladnih organizacij je bila med drugim omenjena skrb, kako zasebni sektor, ki ga nevladna organizacija v sklopu projekta pripelje na neko lokacijo deluje po koncu projekta, ko tam ni več nevladne organizacije, ki bi budno bedela nad pravilnim, predvsem pa poštenim delovanjem zasebnega sektorja tam.

Translate »