Mreža Sustainable Development Solutions Network (SDSN) je zagnala novo platformo “SDGs Today: The Global Hub for Real-Time SDG Data”.

Podatkovni portal ponuja odprt dostop do podatkov o trajnostnem razvoju, ki jih bodo redno posodabljali (vsaj enkrat letno). Portal so razvili v sodelovanju z Esri in National Geographic Society.

Cilj portala je obiskovalcem ne le ponuditi vpogled v stanje trajnostnega razvoja po vsem svetu, temveč uporabnikom omogočiti možnost uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja, GIS (Geographic Information Systems) usposabljanja in spodbuditi uporabnike, kako ukrepati ter uresničevati cilje trajnostnega razvoja.

Obiščite portal.

Translate »