Stopnjevanje prihoda beguncev je v zadnjem času še posebej izzvalo pripravljenost za čezmejno sodelovanje, kar predstavlja grožnjo ne le življenjem več tisoč ljudi, ki bežijo pred vojno in preganjanjem, temveč tudi prostemu pretoku v schengenskem območju, skupnem trgu dela in evropskim vrednotam.

V času, ko se rešitve za skupne izzive vse bolj iščejo na nacionalni ravni, je ključno, da raziskovalni instituti, nevladne organizacije in univerze, ki se ukvarjajo z evropskim povezovanjem, okrepijo svoje sodelovanje in pokažejo, da je čezmejno sodelovanje smiselno, dosegljivo ter zaželeno.

Avstrijsko združenje za evropsko politiko (Österreichische Gesellschaft für Europapolitik – ÖGfE), nevladna in nestrankarska platforma, se povezuje z raziskovalnimi inštituti, nevladnimi organizacijami in univerzami s Češke, Madžarske, Slovaške ter Slovenije, da bi analizirali možne skupne točke za odziv na te izzive.

V vseh državah bodo organizirane delavnice, na katerih bo potekala razprava o stališčih/možnih rešitvah s stališča različnih držav. Na podlagi teh stališč bodo različni partnerji iskali skupne temelje za sodelovanje, ki bodo zajeti v zaključnem poročilu in predstavljeni na javnih dogodkih v petih sodelujočih državah.

Sodelujoče organizacije si prizadevajo za boljše medsebojno razumevanje in izboljšanje temeljev za čezmejno sodelovanje, saj je tako obsežne izzive mogoče reševati le v sodelovanju.

Translate »