Sklad 05 v letu 2017 skupaj s partnerji (Banka Sparkasse d.d., FEBEA – Združenje etičnih in alternativnih bank Italija in TISE Poljska) ponuja kredite in sofinanciranja za leto 2017.

Ponujajo:

1. premostitvene kredite
* od 5.000 do 100.000 EUR
* fiksna letna OM od 2,25%
* ročnost praviloma do 24 mesecev
* možnost brezplačne uporabe infrastrukture partnerjev za financirane projekte (npr. brezplačni prostori za konference do 150 udeležencev itd.)
* odločitev oz. financiranje v 10 delovnih dneh
* možnost poslovne in druge podpore za organizacije, ki jih financiramo
* možnost pridobitve kredita tudi za NVO in socialna podjejta s slabšo bonitetno oceno

2. so-financiranje CLLD/LAS projektov
Na podlagi dogovorov z občinami lahko zagotovijo financiranje vašega deleža so-financiranja (20%) iz zasebnih sredstev za projekte, ki kandidirajo na razpisih CLLD/LAS.

3. Start-up in scale-up mikrokrediti z množičnim zavarovanjem za NVO in socialna podjetja
Do 25.000 EUR, fiksna letna OM od 2,25%, možnost množičnega zavarovanja (npr. z zbiranjem dohodninskih namenitev 0,5%).

Vse informacije
na www.sklad05.si ter na info@sklad05.si.

Translate »