Inštitut Združenih narodov za usposabljanje in raziskovanje (UNITAR) in Millennium Institute sta skupaj razvila simluacijsko igro z naslovom Učno okolje za integrirano načrtovanje oz. Learning Environment for integrated Planning (LEiP), ki temelji na integracijskih simulacijskih orodjih iSDG, ki jih je razvil Millennium Institute. Učno okolje uporablja mešani pristop z več igralci, asimetrično in z več računalnikov. Igra simulira proces načrtovanja investicij za doseganje ciljev trajnostnega razvoja (CTR).

 Ta vaja takoj pokaže napredek proti izbranem CTR in pokaže čezsektorske učinkse, kot tudi sinergije in koristi pri drugih izbranih ciljih. LEiP uporablja model, ki je bil razvit na podlagi trendov, ki karakterizirajo povprečno manj razvite države (LDC), majhne otoške razvijajoče se države (SIDS), države s srednjimi dohodki in države z visokimi dohodki.

Za prenos igre se lahko registrirate tukaj.

Translate »