Platformo SLOGA je 24. 5. 2016 obiskala Jana Urh Lesjak, predstavnica Ministrstva za zunanje zadeve v okviru svojih priprav na odhod na diplomatsko misijo na OECD.

Govorili smo o različnih možnostih sodelovanja nevladnih organizacij v okviru različnih procesov, ki jih vodi OECD, kot tudi glede načrtovanega OECD »peer review-a«. Skupaj si bomo prizadevali tudi za možnost čim večjega vključevanja OECD ekspertov pri načrtovanju nadaljnjih strateških usmeritev civilne družbe.

Translate »