Sestanek NVO z MZZ na področju humanitarne pomoči

V sredo, 29. maja 2019 je na Ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) potekal sestanek NVO, ki delujejo na področju mednarodne humanitarne pomoči. Sestanka se je udeležilo 7 predstavnikov različnih NVO, predstavnica Evropske komisije v Sloveniji in predstavnika MZZ. Namen sestanka je bil narediti skupen razmislek glede možnosti okrepitve pozicije slovenskih področnih organizacij po izstopu Združenega Kraljestva iz EU.

V Sloveniji smo ponovno brez nevladne organizacije, ki bi imela pridobljen status FPA v okviru DG ECHO, kar pa posledično močno vpliva na zmožnost slovenskih organizacij za vključevanje v mednarodne humanitarne projekte. Udeleženci sestanka smo bili enotni, da bi bilo stanje na tem vsebinskem področju potrebno izboljšati, tudi s pomočjo dodatne podpore Evropske komisije. Zavzeli smo se tudi, za organizacijo rednih letnih srečanj, preko katerih se lahko spremlja letni napredek razvoja aktivnosti in kapacitet na področju mednarodne humanitarne pomoči.