Platforma SLOGA v sredo, 8. decembra ob 13.00 uri vabi na virtualni sestanek delovne skupine za humanitaro. Na sestanku bomo predstavili načrtovane aktivnosti za krepitev zmogljivosti slovenskih humanitarnih organizacij, priprave na bližajoči se Humanitarni forum ter uskladili način medsebojne izmenjave in povezovanja v prihodnje.

Humanitarne posledice podnebnih sprememb

Opozarjamo tudi na dogodek evropske humanitarne platforme VOICE, ki bo potekal 14. decembra med 10.00 in 12.00 uro na naslednji povezavi: Tackling the humanitarian consequences of climate change: Scaling up anticipatory action.

 

Translate »