V novembru 2015 je koalicija več kot 30 srbskih nevladnih organizacij organizirala tridnevno usposabljanje na temo globalnega učenja. Kot primer dobre prakse so povabili tudi predstavnika platforme SLOGA, ki je predstavil začetne motivacijske elemente za začetek povezovanja na nacionalni ravni. Poudarek je bil dan tudi evropskem letu za razvoj 2015 in kampanji platforme SLOGA »Tudi ti si globalni sosed«, za katero so udeleženci usposabljanja pripravili lokalno prilagojene akcijske načrte za promocijo. Navkljub temu, da ima Republika Srbija še vedno status države prejemnice uradne razvojne pomoči, se vse več nevladnih organizacij zaveda pomena sodelovanja na globalnih temah in spodbujanju globalne solidarnosti. S približevanjem Srbije Evropski uniji postajajo tudi srbske nevladne organizacije aktualen partner za področje globalnega učenja pri prihodnjih razpisih Evropske unije.

Translate »