V oktobru je ekipa platforme SLOGA v manjši zasedbi obiskala ozaveščevalni escape room združenja DrogArt, v katerem smo uspešno pobegnili pastem izkoriščevalskega dela. 12-dnevni Escape room Izkoriščanje delavcev so letos odprli 16. oktobra in omogoči obiskovalcem, da na lastni koži preizkusimo, kako močne so pasti izkoriščevalskih delodajalcev in kako kruta je vsakdanjost delavcev, ki so jim na milost in nemilost prepuščeni. Bilo je… intenzivno in zelo poučno.

V Sloveniji je največ izkoriščanih delavcev v gradbeništvu, gostinstvu in turizmu, avtoprevozništvu, gozdarstvu, trgovini, v čistilnih servisih, agencijah za varovanje in pri gospodinjski pomoči na domu. V takšne situacije, ki se mnogokrat prepletajo s trgovanjem z ljudmi, lahko pademo vsi; najbolj ranljivi iskalci dela pa so migranti, ljudje z ekonomsko in socialno šibkejšim statusom in mladi. Največjemu tveganju so izpostavljeni sezonski, napoteni in agencijski delavci. Dejavniki tveganja, ki jih Agencija EU za temeljne pravice navaja v poročilu Severe Labour Exploitation: workers moving within or into
the European Union, so: 

  • prekarnost (sezonski, napoteni, agencijski in navidezno samozaposleni delavci),
  • osebni položaj delavca (neznanje lokalnega jezika, nizka izobrazba),
  • nadpovprečna moč delodajalca (delavcem ne zagotovi pisnih pogodb v jeziku, ki ga razumejo; jih ne obvesti o njihovih
    pravicah, zadrži njihove dokumente, jim sam zagotavlja in zaračunava prevoz ter prebivališče),
  • pravna in institucionalna ureditev (nadzorni in pravosodni sistem ne delujeta, koruptivnost).”
    (vir: Delo, ozaveščevalni paket)

Z vami delimo ozaveščevalni “paket” Escape rooma Izkoriščanje delavcev, v katerem so zbrane nekatere informacije o izkoriščanju delavcev v Sloveniji, kot je zgoraj citirana, ter kontakti organizacij, ki nudijo pomoč žrtvam izkoriščanja.

Translate »