Evropska koalicija nevladnih organizacij SDG Watch Europe je 18. junija v okviru projekta »Trajnostna Evropa za vse« objavila novo poročilo z naslovom »Falling through the cracks: Exposing inequalities in Europe and beyond«, ki prikazuje vpliv, ki ga ima naraščajoča neenakost na življenja ljudi in okolje. Kljub zavezam Evropske unije, da ne pušča nikogar zadaj, na milijone ljudi po Evropi pa vplivajo vse večje neenakosti.

Poročilo osvetljuje učinek povečujočih se neenakosti na ljudi in planet. Mapira realnost vrste različnih oblik neenakosti, tako na nacionalni kot na evropski ravni. Poročilo vključuje 15 nacionalnih poročil in 11 tematskih poročil, ki raziskujejo ključne dimnezije neenakosti, vključno s spolom, starostjo, invalidnostjo, etničnostjo in brezdomnostjo.

Slovenija ima eno izmed najnižnjih plačnih neenakosti v EU. Globalni indeks SDG 2018 je Slovenijo uvrstil na 8. mesto in ji podelil 100 točk za CTR 10. CIVICUS civic space tracker je postavil Slovenijo v “odprto” kategorijo za civilnodružbeni prostor. Po indeksu Svetovnega ekonomskega foruma za enakost spolov je bila uvrščena na 11. mesto. Slovenija je znana po močnih delitvah zaslužka skozi davke in bistvene socialne transferje, ki podpirajo ženske, starejše osebe, manjšine in marginalizirane ljudi. Vendar pa je bilo v letu 2017 kljub temu 17,1 % populacije v situaciji tveganja za družbeno izključenost – okrog 345 000 izmed 2 milijonov; 286 000 (13,3 %) je pod pragom revščine; in 4,6 % jih je trpelo hudo materialno pomanjkanje. Med 268 000 osebami pod pragom tveganja revščine, je 78 000 upokojenih (15,9 % vseh upokojenih oseb, 54 000 žensk in 23 000 moških); 56 000 zaposlenih (6,6 % vseh zaposlenih oseb); in 51 000 nezaposlenih (41,8 % vseh nezaposlenih oseb); 49 000 je bilo otrok (12,8 % vseh otrok); in 34 000 jih je bilo “drugih oseb”. In 2016 je imela četrtina populacije stanovanjski problem. Tisti, ki ostajajo zadaj so ljudje nad 55 let, mlajši do 30 let, migantski delavci_ke in člani_ce romske skupnosti.

Poročilo lahko prenesete tukaj.


SLOGA WWW Gobalni cilji naslovna

Zmanjšanje neenakosti je cilj trajnostnega razvoja (CTR 10), več o ciljih trajnostnega razvoja lahko preberete na strani globalni-cilji.si.

Translate »