Platforma SLOGA je 17. novembra 2020 na Fakulteti za družbene vede gostovala z delavnico o vlogi civilne družbe v mednarodnem razvojnem sodelovanju.

Skozi delavnico, ki sta jo izvedli Patricija Virtič in Adriana Aralica, so študenti in študentke spoznali vlogo nevladnih organizacij pri oblikovanju razvojnih politik, izvajanju razvojnih aktivnosti ter spremljanju politik in zagovorniških aktivnostih.

Na delavnici sta izvajalki orisali tudi aktivnosti globalnega učenja, vključno z osrednjimi rezultati projektov Bridge 47 in #MigratED, ter s študenti in študentkami razpravljali o vlogi mladih v razvojnem sodelovanju.

Delavnica je potekala v okviru predmeta Odnosi sever – jug programa Mednarodni odnosi pod mentorstvom prof. dr. Maje Bučar in asist. dr. Jane Arbeiter.

Translate »