Kooperativa LMC ZELENA DOSTAVA, z.o.o., so.p. je neprofitna organizacija in socialno podjetje, katere poslanstvo je izvajanje ekološke dostave tovora v mestnih središčih brez negativnih vplivov na okolje. Ob doslednem upoštevanju trajnostne mobilnosti, ogljične nevtralnosti in socialne vključenosti, jim je to tudi uspelo.

V sodelovanju in podpori večjih logističnih podjetij, kot sta DPD in GLS, je uspela razviti finančno vzdržen poslovni model kolesne dostave tovora, ki v praksi deluje v Ljubljani in Mariboru. V zadnjih treh letih je uspela s kolesi dostaviti preko 100.000 paketov, pri tem prekolesariti okoli 60.000 km in zmanjšati ogljični odtis za več kot 10 ton Co2. Ob tem v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje izvaja učne delavnice za težje zaposljive ljudi in je uspela do danes redno zaposliti 5 ljudi. Kooperativa LMC je uspela v obstoječi dostavni verigi znatno zmanjšati potrebo po vstopu velikih dostavnih vozil v središče mesta. Ob tem pa dosega 50% letno rast prometa in je začela s širitvijo svojega poslovnega modela v druga mesta po Sloveniji.

zelena dostava 1Njeno družbeno koristno delovanje podpirajo tudi Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Zavod RS za zaposlovanje, Mestna občina Maribor in drugi. Sredstva za delovanje uspešno črpa tudi iz Evropskega socialnega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj, preko javnih razpisov, kot so Mentorske sheme za socialna podjetja in JR za izbor operacij za zagon socialnih podjetji in mladinskih zadrug v letih 2016-2018.

 »Dobra praksa« Kooperative LMC je bila sprejeta in prepoznana tudi s strani Mestne občine Maribor, ki je kolesno dostavo podprla in dobro prakso delila z evropskim razvojnim skladom Interreg Europe. Ta organizacija pomaga regionalnim in lokalnim vladam po vsej Evropi pri razvoju in izboljšanju vladnih prizadevanj za naložbe, inovacije in izvajanja, ki neposredno vplivajo na ljudi in okolje. Gre za organizacijo, ki med drugim aktivno podpira uvedbo gospodarstva z nizkimi emisijami ogljika, varovanja okolja in učinkovitosti naravnih virov.

 To je veliko priznanje za poslovni model Kooperative LMC, ki že pripravlja franšizno obliko, primerno za vzpostavitev kolesne dostave v vseh večjih krajih tako doma kot v tujini.

Vir: LMC Zelena dostava

Translate »