S koncem septembra 2021 se zaključuje štiriletno obdobje projekta Večnamenski romski center – Romska postaja, v katerem so v Združenju EPEKA, so.p., od leta 2017 izvedli prek 300 aktivnosti in delavnic, ki so bile namenjene romski skupnosti.

V sklopu projekta so organizirali številne predstavitvene dogodke za širšo skupnost ter več srečanj z odločevalci in oblikovalci politik.

Skupaj so iskali nove rešitve, se izobraževali, gibali, spoznavali mesto, se pogovarjali z ljudmi, ki opravljajo različne poklice, ter utrjevali kompetence in znanja, ki so potrebna za vstop na trg dela. Prav slednje je bilo ključno v delovanju Romske postaje: krepitev ključnih kompetenc odraslih uporabnikov in vzpostavitev robustnega ogrodja izobraževanj in delavnic, namenjenim otrokom in mladim. Te so bile usmerjene v spodbujanje mlajših generacij, da ostanejo vključene v formalno izobraževanje, s čimer bistveno pripomorejo k svojim zaposlitvenim možnostim in hkrati blagostanju skupnosti.

Projekt sta financirala Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Evropski socialni sklad.

Zaključek projekta in prenehanje financiranja ne pomenita konca aktivnosti v Romski postaji. Še naprej bodo potekale vsak teden.

Translate »