Zveza ljudskih univerz Slovenije (ZLUS) je objavila raziskavo Trajnostni razvoj in učenje sta del našega vsakdana, naš vseživljenjski projekt, v kateri so analizirali  potrebe po razvoju javnoveljavnih izobraževalnih programov za odrasle s področja trajnostnega razvoja.

Cilj raziskave je bil pridobiti celovite in kakovostne informacije o izkušnjah, veščinah, znanjih in zanimanjih, ki bi bile lahko izhodišče za ugotavljanje manjka in potreb po vsebinah s področja trajnostnega razvoja, kamor bi bilo v prihodnje smiselno usmerjati izobraževalne aktivnosti ter pozornost.

Ugotovitve:

  • Trajnostni razvoj je precej abstrakten pojem, ki v izobraževanju ni urejen, opredeljen ali pogojen, zatorej specifičnih izobraževalnih vsebin ali programov ni prav veliko.
  • V izobraževanju trajnostni razvoj ni sistemsko uveljavljen ali opredeljen kot jasno in prepoznavno načelo, res pa je, da so prizadevanja usmerjena k spodbujanju trajnostnega razvoja s formalnim, neformalnim in priložnostnim učenjem.
  • Čeprav se trajnostnemu razvoju namenja precejšnja pozornost, se je potrdilo dejstvo, da je trajnostni razvoj na področju izobraževanja odraslih precej posredno omenjen in tudi udejanjen.
  • Glede na odziv sodelujočih v raziskavi bi veljalo trajnostni razvoj na državni ravni prepoznati kot pomembno globalno potrebo ter ga na ta način tudi ustrezno institucionalno opredeliti ter umestiti v izobraževalni sistem.

Raziskava je na voljo na tej povezavi

Translate »