18. julija 2023 je potekala redna seja sveta platforme SLOGA. Članom sveta, ki ga sestavljajo predsednica sveta Živa Kavka Gobbo (Focus, društvo za sonaraven razvoj), član Robert Križanič (Povod, Zavod za kulturo in razvoj mednarodnih odnosov v kulturi), članica Maruša Babnik (Ekvilib Inštitut), član Robin Dewa (Društvo Bodi svetloba)  in  član Marjan Huč (predstavnik zaposlenih platforma SLOGA) so se na seji pridružili še Max Zimani (direktor platforme SLOGA – poročevalec svetu), Alma Rogina (Humanitas) in Nataša Novak (vodja komuniciranja na platformi SLOGA).

Svet je med drugim obravnaval in potrdil prispeli prošnji za članstvo na platformi SLOGA, in sicer od zavoda APIS in zavoda Reka Si. Nadalje je svet razglabljal o strategiji glede udejstvovanja platforme SLOGA v mednarodnih mrežah, pregledal je poročilo s srečanja članic, predlagal je nova usposabljanja za članice in se seznanil s tekočimi zadevami na projektih, ki jih sofinancira MZEZ ter z aktivnostmi v zvezi s sodelovanjem SLOGA z MZEZ. Zaradi boljšega delovanja delovnih skupin je svet preučil možnost plačila dela koordinatorjem teh skupin.

Svet je izvedel volitve za podpredsednika/ podpredsednico Sveta platforme SLOGA in izglasoval Robina Dewa na to funkcijo.

Seji sveta se je v zaključnem delu pridružila Alma Rogina iz Društva Humanitas, ki je predstavila delovanje in izzive društva ter pričakovanja društva kot članice platforme SLOGA.

Na koncu seje se je predstavila še novo zaposlena na platformi SLOGA Nataša Novak, vodja komuniciranja, ki je med drugim podala nekaj predlogov glede konstruktivnega delovanja in komuniciranja s članicami platforme SLOGA.

Translate »