Z izvolitvijo novega nemškega kanclerja, socialdemokrata Olafa Scholza, se začenja novo obdobje tudi na področju razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči. Novo nemško vlado so sestavili Socialni demokrati, Zeleni in liberalci, če tako prevedemo “Frei Demokraten”. Temelj delovanja nove nemške vlade je skoraj 180 strani dolga koalicijska pogodba, ki posebno poglavje posveča odgovornosti Nemčije za Evropo in svet.

Razmerja moči v Evropski uniji v dobro razvojnega sodelovanja so se z izstopom Velike Britanije kot velike donatorice uradne razvojne pomoči zelo spremenila, saj je bila Velika Britanija močna zagovornica zelo aktivne vloge EU na tem področju. Za prihodnost razvojnega sodelovanja v Evropi, predvsem izpolnitev cilja, da bodo države članice za uradno razvojno pomoč namenile 0,7 % bruto nacionalnega dohodka (v našem primeru je cilj 0,33 % BND do 2030), je pomembno, kaj nove vlade v članicah s seboj prinašajo. Odhod Velike Britanije, imenovanje nove koalicijske vlade v Nemčiji in pričakovanja volilnih rezultatov v Franciji oblikujejo tudi naša pričakovanja, ki morajo temeljiti na stvarnih političnih dejavnostih posameznih akterjev. In tudi pričakovanja partnerskih držav.

Nova nemška koalicijska vlada si je tako zadala za nalogo povečati transparentnost delovanja Sveta EU, kateremu trenutno predseduje Slovenija. Koalicijska pogodba zato vsebuje zavezo, da bodo podali pobudo za javno razpravo z jasno določenimi roki o predlogih Evropske komisije v Svetu. Prav tako bodo v Svetu EU uporabljali in razširili glasovanje s kvalificirano večino. Skupaj s partnerji želijo okrepiti pravice, sredstva in zastopanost žensk in deklet po vsem svetu ter spodbujati družbeno raznolikost v smislu feministične zunanje politike, kar med drugim pomeni, da si bodo prizadevali na mednarodne vodstvene položaje imenovati čim več žensk.

Vključevanje in podpora civilnodružbenim organizacijam

Četudi ima koalicijska pogodba veliko belih in sivih list na različnih področjih (Agenda 2030, sodelovanje z Afriko, migracije, podnebne spremembe in razvoj, enakost spolov in tako naprej), po oceni nemške platforme razvojnih in humanitarnih organizacij VENRO daje sodelovanju s civilno družbo veliko težo. Delovanje civilnodružbenih organizacij koalicijska pogodba ocenjuje kot pozitivno in zelo cenjeno. Pogodbenice zato želijo prispevati tudi k zaščiti te zaveze in okrepiti svoje sodelovanje z organizacijami civilne družbe.

Na področju razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči je to zelo pomembno sporočilo v času, ko smo priča krčenju prostorov civilno-družbenega delovanja, kot poroča CIVICUS.

Socialno-ekološka transformacija

V obdobju globalnih kriz – podnebnih sprememb, pandemije covid-19, naraščanja neenakosti – je sporočilo koalicijske pogodbe jasno: mir, svoboda, človekove pravice, demokracija, pravna država, trajnostnost, humanitarnost so ključni elementi bodoče nemške zunanje politike. Nemška vlada bo okrepila raven zavezujočnosti nacionalne strategije za trajnostni razvoj in upravljalske mehanizme. (Kar na zanimiv način sovpade s priporočili slovenskega Računskega sodišča v reviziji Uresničevanja Strategije razvoja Slovenije 2030 in Agende za trajnostni razvoj do leta 2030).

Nemška vlada bo nadaljevala delo na zakonodaji o dolžnem skrbnem ravnanju vzdolž dobavnih verig, podprla trajnostne metode pridelave hrane (agroekološki pristop) in prenos znanj ter tehnologij, okrepila vlogo civilne družbe v izobraževanju za trajnostni razvoj v obliki nacionalnega akcijskega načrta za izobraževanje za trajnostni razvoj, dostopnost cepiv in krepitev zdravstvenih sistemov, podpora spolnim in reproduktivnim pravicam in tako naprej.

Razvojno sodelovanje

Koalicijska pogodba na področju razvojnega sodelovanja določa, da delovanje vlade temelji na Agendi 2030 Združenih narodov s cilji trajnostnega razvoja (SDG) in na razvojni politiki, ki temelji na vrednotah trajnostnega razvoja. “Zavzemamo se za trajnostni razvoj, boj proti boj proti lakoti in revščini, podnebno pravičnost, biotsko raznovrstnost in socialno-ekološki preobrat. Močno krepimo svoje večstransko sodelovanje. Zagotoviti želimo, da Nemčija izpolnjuje svoje mednarodne obveznosti na področju razvojnega sodelovanja in mednarodnega podnebnega financiranja. Upoštevali bomo kvoto uradne razvojne pomoči v višini vsaj 0,7 odstotka bruto nacionalnega dohodka (BND). V tem okviru bomo namenili 0,2 odstotka BND za najrevnejše države globalnega juga (LDC). Poleg tega se bodo sredstva za mednarodno podnebno politiko za financiranje podnebnih ukrepov še naprej povečevala. Odhodki za preprečevanje kriz, humanitarno pomoč, kulturno in izobraževalno diplomacijo ter za razvojno sodelovanje naj bi se povečali v enaki meri kot izdatki za obrambo na podlagi proračuna za leto 2021.”

Humanitarna pomoč

Koalicija se je prav tako zavezala, da bo Nemčija še naprej in v skladu s potrebami povečevala sredstva za humanitarno pomoč. Pri tem so še posebej izpostavili tako imenovane “pozabljene krize”. Obnovili so zavezo izvajanja in stalnega razvoja ciljev povezave med humanitarnimi, razvojnimi in mirovnimi izzivi ter zavezo Velikemu dogovoru (Grand Bargain).

Koalicija predvideva, da bo vsak tretji evro izplačan v obliki prožnih sredstev z namenom nadaljnje krepitve lokalizacije. Hkrati so izpostavili izboljšanje dostopnosti humanitarne pomoči na konfliktnih območjih in boljšo zaščito humanitarnih delavcev.

Albin Keuc

Translate »