Forum za enakopraven razvoj – FER vas vabi na mednarodno spletno konferenco 2. decembra 2021, ob 10. uri, ki bo potekala prek orodja Zoom (povezava).

Kakšna je realnost v Albaniji, Sloveniji in Ugandi? Kako na prihodnost gledajo mladi? Kako vidijo enakost spolov, migracije, podnebne spremembe? Kakšen je razmislek strokovnjakov? Lahko razvojno sodelovanje pripomore k bolj pravični in enakopravni prihodnosti?

Namen konference je poiskati mesto razvojnega sodelovanja in trajnostnega razvoja v zelo spremenjenih razmerah, do katerih je na eni strani prišlo zaradi globalne pandemije covid-19, ki je razgalila in še poglobila neenakosti, na drugi strani pa zaradi vedno bolj prisotnih posledic podnebnih sprememb, ki bodo vedno bolj vplivale na naša življenja. Oba pojava sta globalna, rešitve bi morale biti globalne, v realnosti pa smo vedno bolj razdeljeni in za svojimi mejami.

V okviru projekta Z refleksijami do pravične in enakopravne bodočnosti so v preteklih mesecih nastali številni grafični in pisni prispevki, ki so prikazovali izkušnje in razmislek avtorjev (mladih in strokovnjakov) ter osvetljevali pogled na enakost spolov, migracije, podnebne spremembe in razvojno sodelovanje. Prispevki so objavljeni na https://forumfer.org/refleksije/.

Avtorji bodo na konferenci predstavili svoje prispevke, nato pa bo potekala razprava z naslednjimi govorci:

  • Albin Keuc, SLOGA, Platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč
  • Predstavnik/-ca Ministrstva RS za zunanje zadeve (tbc)
  • Elvana Zhezha, Balkan Center for Cooperation and Development – BCCD, Albanija
  • Bolingo Ntahira, Hope of Children and Women Victims of Violence – HOCW, Uganda

Dogodek bo moderirala Ana Kalin (Forum za enakopraven razvoj – FER).

Dogodek bo potekal v angleščini.

Prijavite se s spletno prijavnico.


Projekt »Za odprto, pravično in trajnostno Evropo v svetu – Projekt predsedovanja EU 2020–2022« financira Evropska unija in izvajajo Združenje nemških razvojnih in humanitarnih nevladnih organizacij (VENRO), Portugalska platforma nevladnih razvojnih organizacij (Plataforma ONGD), SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, ter Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (CONCORD). Projektne aktivnosti v Sloveniji sofinancirata Evropska unija, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za javno upravo (iz Sklada za nevladne organizacije). Stališča in mnenja v nobenem primeru ne odražajo stališča ali mnenj financerjev. 

Translate »