Ljubljana, 23. april 2020 – V atmosferi pandemije je prejšnji teden OECD objavil preliminarne podatke o uradni razvojni pomoči v letu 2019. 30 držav donatoric je v letu 2019 doniralo 152,8 milijard USD. To je 0,30 % seštevka njihovih bruto nacionalnih dohodkov (BND), kar je nominalno za 0,7 milijarde USD manj v primerjavi z letom 2018. Slovenija je v letu 2019 zvišala svoj prispevek z 71 milijonov EUR na 77 milijonov EUR, predvsem zaradi vplačil mednarodnim organizacijam in oprostitev šolnin. Najbogatejše države smo še zmeraj daleč od izpolnitve zaveze, da bomo za pomoč namenile 0,70 % BND.

“Slovenija je v lanskem letu dosegla 0,16 % BND, kar je še zmeraj zelo daleč od zaveze, da bo za uradno razvojno pomoč namenila 0,33 % BND – kar bi v letošnjem letu pomenilo 156 milijonov EUR. To zaostajanje bo Slovenija morala nadoknaditi v prihodnjih letih, kar bo Vlada morala upoštevati pri rebalansu proračuna za prihodnji dve leti”, je povedal Albin Keuc iz platforme SLOGA. “To je tudi sporočilo evropske komisarke za razvoj Jutte Urpilainen, ki je države članice pozvala, da podvojijo svoja prizadevanja. To še posebej velja v času, ko nas virus dnevno opozarja, kako ranljivi in vzajemno soodvisni dejansko smo, “ je še dodal Keuc.

Nevladne razvojne organizacije pozdravljajo zavezo držav članic, da se bodo v zdajšnjih kriznih časih trudile zaščititi svoje proračune namenjene uradni razvojni pomoči (glej izjavo OECD DAC donatoric spodaj), obenem pa jih pozivajo, da ne sme iti zgolj za zaščito obstoječih sredstev, ampak za nadaljevanje postopnega doseganja sprejetih zavez ter da že zdaj zelo omejena sredstva ne smejo biti namenjena za reševanje drugih sektorjev. Solidarnost mora ostati na prvem mestu.

“Krizna območja, ki so obstajala pred izbruhom koronavirusa, niso izginila in prej pomoči najbolj potrebni, je niso zdaj potrebni nič manj – prej bolj,” je poudarila Maruša Banik iz Ekvilib Inštituta, članice platforme SLOGA. “Prav tako ne smemo spregledati, da trenutne razmere prinašajo največje breme za že prej diskriminirane ženske in deklice, zato je nujno, da ostanejo presečna tema razvojnega sodelovanja ter da so tudi postavljene v odzivih držav na virus v ospredje.”

Kontakti za novinarje:

 Albin Keuc, SLOGA, 041 749 468, albin.keuc@sloga-platform.org

Maruša Babnik, Ekvilib Inštitut, 040 391 178, marusa@ekvilib.org

Dodatne informacije:

  • OECD DAC je Odbor za razvojno pomoč OECD, katerega članice so države donatorice, med njimi je tudi Slovenija.

Poročilo Medagencijske projektne skupine o financiranju za razvoj za leto 2020 je izšlo prejšnji teden, ugotavlja, da je na mnogih področjih prišlo do zastojev še pred začetkom pandemije Covid-19. Zaradi obstoječe zdravstvene krize pa prihaja na svetovnih finančnih trgih do velikih izgub in volatilnosti, še posebej zaskrbljujoča je prihajajoča dolžniška kriza.

Izjava v pdf obliki.

Translate »