Vabimo vas na razpravo z dr. Janezom Potočnikom in gosti z naslovom “Bogati ali revni, dostopnost virov je sedaj vprašanje!”. Potekala bo v ponedeljek, 6. aprila, s pričetkom ob 10. uri v hotelu Slon v Ljubljani.

Odgovorno ravnanje z viri je ključno za našo prihodnost, poudarja dr. Janez Potočnik. Je dejanska vez med okoljsko in ekonomsko politiko, hkrati pa je tudi odločilni dejavnik za odpravo neenakosti v družbi, za zagotavljanje varnosti in naslavljanje migracij.

Pet let po sprejemu Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ključnem političnem dogovoru o bodočnosti planeta, vidimo, da potrebujemo okrepljeno delovanje vseh akterjev in široko podporo drugih deležnikov za izkoreninjenje revščine in posledično lakote ter zmanjšanje neenakosti. Podnebne spremembe z drugimi globalnimi izzivi razkrivajo ranljivost obstoječega sistema proizvodnje in potrošnje ter našo izpostavljenost in ranljivost. Bije se globalni boj za dostopnost razpoložljivih naravnih virov.

V Sloveniji se vprašujemo o tem, kakšna naj bo naša vizija prihodnosti. Kje želimo biti čez 10 – 15 let? To neizogibno zahteva odgovor na vprašanje: kako ustvariti in zagotoviti družbeni konsenz o tem, da moramo spremeniti osnove gospodarskega modela, ki temelji na izčrpavanju naravnih in človeških virov brez upoštevanja prihodnjih generacij. Slovenija je družba z omejenimi naravnimi, finančnimi in človeškimi viri, zato moramo svojo pozornost nameniti skrbi za t. i. četrto komponento trajnostnega razvoja, ki je odgovorno upravljanje.

Na razpravi, ki bo potekala v okviru programa »Trajnostna Evropa za vse«, se bomo osredotočili na možne načine za dosego ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji, tudi z vidika spodbujanja globalnega sodelovanja in odgovornosti v okviru Agende 2030. Spregovorili bomo o vidikih trajnostnega upravljanja javnih dobrin in ne nazadnje tudi o vlogi ter teži civilne družbe v okviru spremenjene geopolitične stvarnosti, ki se odvija pred našimi očmi z vso podporo digitalizacije vsakdanjega življenja.

Program razprave:

9.30–10.00 Registracija in druženje ob dopoldanski kavi
10.00–10.15 Pozdravni nagovor organizatorja
10.15–11.00 Uvodni nagovor dr. Janeza Potočnika o trajnostnem razvoju in 12. cilju trajnostnega razvoja
11.00–11.45 Panelna predstavitev stališč slovenskih akterjev

  • Tatjana Miškova, vršilka dolžnosti generalnega direktorja, Direktorat za multilateralo in razvojno sodelovanje, Ministrstvo za zunanje zadeve
  • Sanja Ajanovič Hovnik, namestnica direktorja, odgovorna oseba za razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
  • Bojan Ivanc, CFA, CAIA, glavni ekonomist pri GZS
  • Albin Keuc, direktor, Platforma SLOGA
  • Predstavnica_k Univerze v Ljubljani
11.45–12.30 Moderirana razprava

  • moderator: Robert Križanič, direktor zavoda Povod
12.30 Zaključek in pogostitev

Za omejeno število udeležencev izven Ljubljane imamo na voljo možnost povračila potnih stroškov po načelu prednosti do porabe sredstev. Za možnost povračila potnih stroškov pišite na povod@povod.si.

Udeležba na dogodku je brezplačna, zaradi lažje organizacije pa je potrebna predhodna prijava na tej povezavi do 3. 4. 2020.

Varstvo in zaščita prebivalk in prebivalcev sta prva zapoved v pandemiji, ki smo ji priča danes. Danes še toliko bolj kot kadarkoli se kaže nuja po človeški solidarnosti in vzajemni pomoči, kar od nas zahtevata tudi koncept trajnostnega razvoja in Agenda 2030. V kolikor bodo razmere v aprilu takšne, da dogodka ne bomo mogli izpeljati v načrtovani obliki, se bomo potrudili, da najdemo drug način, da spregovorimo o ranljivostih našega sveta. Vsem želimo vse dobro, upoštevajte navodila NIJZ in CZ ter ravnajte preventivno.

Translate »