ALFinMotion do 22. aprila 2024 vabi k prijavi za svoj program, namenjen spodbujanju močnejših partnerstev v Sredozemlju. Pobuda združuje voditelje medkulturnega dialoga in subjekte civilne družbe za reševanje nujnih izzivov.

Na voljo so štirje različni načini:

  1. Mobilnost za sodelovanje: Za subjekte, ki iščejo mednarodne partnerje za sodelovanje pri predlogih projektov, povezanih z medkulturnim dialogom.
  2. Mobilnost za ukrepanje: Za subjekte, ki sodelujejo v neposrednih dogodkih medkulturnega dialoga in želijo te dogodke obogatiti s povabilom zunanjih udeležencev.
  3. Mobilnost za ustvarjalnost: Za umetniške in ustvarjalne ustanove, ki želijo gostiti posameznike ali umetnike iz različnih držav ter tako spodbujati sodelovanje in eksperimentiranje.
  4. Mobilnost za znanje: Za subjekte, ki sodelujejo z akademskimi ustanovami za ustvarjanje medsektorskih proizvodov znanja, povezanih z medkulturnim dialogom.

Prijave morajo vključevati vsaj dve različni organizaciji z dveh dopolnjujočih se sredozemskih obal. Finančna podpora je namenjena predstavnikom, ki sodelujejo v neposrednih pobudah. Prijavitelji lahko izbirajo med štirimi načini, ki se razlikujejo po trajanju in dodeljenih sredstvih. Cilj programa je krepitev partnerstev in spodbujanje interdisciplinarnega sodelovanja.

Izbrane prijave bodo ocenjene na podlagi meril, kot so ustreznost, dodana vrednost sodelujočih organizacij in komplementarnost. Zahteve za končno poročanje vključujejo dokumentacijo o pobudi za mobilnost in njenih rezultatih.

Pobuda je del poslanstva Evro-sredozemske fundacije Anna Lindh za spodbujanje medkulturnega dialoga in sodelovanja v regiji.

Več informacij je na voljo na spletni strani Anna Lindh Foundation in v javnem sporočilu.

 

Translate »