Naslov delovnega mesta: Projektni sodelavec IOM Sloveija – krajši delovni čas (50%)

Kontekst: Podpora pobudam za zaščito otrok v Sloveniji pod nadzorom vodje urada v Ljubljani.

Odgovornosti:

 • Pomoč pri projektnih dejavnostih in vzdrževanje delovnega načrta.
 • Spremljanje finančnih izdatkov.
 • Izvajanje upravnih nalog.
 • Vzpostavljanje stikov s partnerji in organi.
 • Organizirati in se udeleževati ustreznih sestankov in usposabljanj.
 • Pripravljati poročila in sporočila.
 • Pripravljajte notranja poročila in poročila donatorjev.
 • Po potrebi opravljati službena potovanja.
 • Opravljati druge povezane naloge.

Kvalifikacije:

 • Diplomirani univerzitetni diplomirani inženir in 3 leta ali srednješolska diploma in 5 let ustreznih izkušenj.
 • Poznavanje migracij in socialne zaščite v Sloveniji.
 • Izkušnje na področju upravljanja projektov in proračuna.

Znanje in spretnosti:

 • Močne organizacijske sposobnosti in sposobnosti samostojnega dela.
 • Odlične pisne in komunikacijske sposobnosti.
 • Poznavanje projektnega vodenja in finančnih ciklov.
 • Jeziki: Znanje angleškega jezika, praktično znanje slovenskega jezika.

Življenjepis in motivacijsko pismo pošljite na mail iomljubljana@iom.int do 4. junija 2024.

Translate »