SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, objavlja razpis za zaposlitev pripravnice_ka za pomoč pri organizaciji dogodkov in administrativni pomoči. V okviru projekta Bridge 47 platforma SLOGA razpisuje delovno mesto pripravnice_ka na področju organizacije dogodkov in administrativne podpore za obdobje 9 mesecev (zaželen datum začetka 1.  december 2019), za polni delovni čas, ki bo nudila podporo izvajanim aktivnostim projekta.

Pogodbo o zaposlitvi bomo sklenili za določen čas. Neto plača znaša približno 860 evrov (+ povračilo za pot na delo in malico).

Delovne naloge pripravnice_ka:

 • Pomoč pri organizaciji različnih dogodkov
 • Administrativna podpora izpeljavi razpisa za NVO
 • Podpora drugim aktivnostim v projektu

 

Pričakovane kompetence pripravnice_ka:

 • Samostojno govorno in pisno izražanje v angleškem jeziku
 • Sposobnost dela v timu
 • Odprtost, komunikativnost, proaktivnost
 • Sposobnost jasnega oblikovanja in izražanja vsebin (artikuliranost), priprave in oblikovanja informacij
 • Zavezanost angažiranosti za družbene spremembe
 • Izkušnje z delom v nevladnih organizacijah – zaželene izkušnje s področja GU

 

Projekt Bridge 47

Cilj projekta Bridge 47 je spodbuditi globalno civilno družbo, da prispeva h globalni pravičnosti in izkoreninjenju revščine s pomočjo globalnega učenja. Projekt Bridge 47 se osredotoča na naslednja področja:

 1. Krepitev mreže Bridge 47: Projekt vzpostavlja živahno globalno koalicijo v podporo globalnemu učenju.
 2. Zagovorništvo na nacionalni, EU in globalni ravni. Projekt spodbuja spremembe politik na nacionalni, EU in globalni ravni, da bi bolje prepoznavale bistveno vlogo izobraževanja o globalnem učenju pri doseganju Agende 2030, globalne pravičnosti in izkoreninjenju revščine.
 3. Razvoj partnerstev: Projekt ustvarja nova partnerstva – za zagovorništvo, izmenjavo znanja in raziskovalna partnerstva – z vrsto različnih akterjev, od oblikovalcev politik do akademskih krogov, ter od medijev do policije in vojske, v podporo globalnemu učenju.
 4. Krepitev NVO in inovacij: Projekt opolnomoča evropske organizacije in organizacije civilne družbe za sodelovanje in ustvarjanje inovacij na področju globalnega učenja.

Projekt financira Evropska unija. Izvajati se je začel oktobra 2017 in bo trajal do septembra 2020. Projektni konzorcij sestavljajo dve globalni mreži (CIVICUS in ICAE), tri nacionalne razvojne izobraževalne mreže (v Franciji, na Irskem in Škotskem), šest nacionalnih platform OCD (v Bolgariji, Estoniji, Nemčiji, na Finskem, Slovaškem in v Sloveniji), tri organizacije, ki delujejo na področju globalnega učenja (na Cipru, Danskem in v Latviji), ter evropska mreža raziskovalnih inštitutov (EADI).

 

Postopek prijave

Vse zainteresirane prosimo, da pošljejo motivacijsko pismo z življenjepisom (CV, Europass format) in druga dokazila na info@sloga-platform.org.

Popolne prijave je potrebno poslati do ponedeljka, 11. 11. 2019 do 15.00.

Prijave, ki bodo prispele po poteku roka za prijavo, ne bodo obravnavane.

Dodatne informacije:

Za dodatne informacije smo vam na razpolago po elektronski pošti info@sloga-platform.org.

www.sloga-platform.org

www.tuditi.si

www.bridge47.org


Bridge47_logo logo_Sloga (2)

Translate »