Za delo na mednarodnem projektu Rdeči križ Slovenije – Zveza združenj išče osebo s 7. stopnjo pravne ali družboslovne smeri za polni delovni čas za obdobje 33 mesecev (s 3-mesečnim poskusnim rokom). Delo je enoizmensko.

Opis dela in nalog:

Nudenje pomoči pri združevanju družinskih članov oseb s priznano mednarodno zaščito.

Neposredno delo z uporabniki.

Skrb za realizacijo ciljev projekta.

Vodenje in urejanje projektne dokumentacije.

Poročanje o izvedenih aktivnostih projekta.

Koordinacija in organizacija dela sodelavcev na projektu.

Zagovorniške aktivnosti, kot so sestava in vsebinski prispevki k zagovorniškim besedilom, koordinacija sestave zagovorniških besedil in koordinacija sestave in izvedbe zagovorniške kampanje.

Priprava ali koordinacija objav in obvestil za medije in druge zainteresirane javnosti.

Organizacija in koordinacija dogodkov projekta.

Drugi pogoji:

Obvezno tekoče (ustno in pisno) poznavanje angleškega jezika, zaželene izkušnje neposrednega dela z uporabnicami/ki na področju migracij, zaželene izkušnje in/ali poznavanje področja združevanja družin, zaželeno poznavanje zakonodaje in/ali delovanje področij mednarodne zaščite in azilne politike ter mednarodnega humanitarnega prava v RS in širše, zaželene izkušnje in poznavanje dela Rdečega križa Slovenije in/ali Mednarodnega Gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca, zaželen vozniški izpit B-kategorije.

Prijava je mogoča do 27. marca 2022. Kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti na naslov maja.murn@rks.si . Za več informacij pokličite na 031/737-154 (Maja Murn)

 

Translate »