SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč razpisuje delovno mesto direktorja platforme.

SLOGA razpisuje delovno mesto direktorja platforme. Delovno razmerje se bo sklenilo za mandatno dobo dveh let.

Zahteve:

  • visoka izobrazba in vsaj 5 let delovnih izkušenj ali višja izobrazba in vsaj 10 let delovnih izkušenj;
  • znanje tujih jezikov, nujno aktivno znanje angleščine;
  • dobro poznavanje evropskih politik s posebnim poudarkom na razvojnih politikah in politikah sodelovanja s EU sosedskimi državami in državami v razvoju;
  • dobro poznavanje nevladnega sektorja s poudarkom na področju razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči;
  • organizacijske, motivacijske in vodstvene sposobnosti;
  • izkušnje s pripravo razpisne projektne dokumentacije v slovenskem in tujem jeziku;
  • izkušnje z vodenjem projektov in finančnim poslovanjem;
  • izkušnje pri sodelovanju z različnimi vladnimi uradi ali ministrstvi;
  • računalniška pismenost;
  • izdelana vizija delovanja platforme.

 

Kako se prijavim:

Pošljite motivacijsko pismo (največ 1 stran), v katerem predstavite vaš interes in dosedanje izkušnje na zgoraj navedenem področju, življenjepis s fotografijo ter priložite kratko vizijo delovanja platforme (1 stran).

Zahtevane dokumente v dveh izvodih pošljite s priporočeno pošto najkasneje do 20. 7. 2018 na naslov SLOGA, Metelkova 6, 1000 Ljubljana ali v enem skeniranem izvodu na e-naslov info@sloga-platform.org, s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS ZA DIREKTORJA«.

Razgovori z izbranimi kandidati bodo potekali predvidoma v sredo, 1. 8. 2018. O rezultatih izbora bodo vsi kandidati obveščeni do konca avgusta 2018.

Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.

 

Kratek opis platforme SLOGA

SLOGA je platforma nevladnih organizacij (NVO), ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, globalnega učenja in mednarodne humanitarne pomoči. Združuje 45 organizacij članic in več kot 55 podpornih organizacij. Glavne aktivnosti platforme SLOGA predstavljajo usklajevanje različnih interesov relevantnih NVO in njihova promocija na nacionalni (v relaciji do MZZ in nekaterih drugih relevantnih ministrstev) in EU ravni, izmenjavo izkušenj ter dobrih praks, svetovanje in informiranje. Za več informacij obiščite www.sloga-platform.org.

Razpis

Translate »