V okviru 11. slovenskih razvojnih dni je bila predstavljena nova evropska strategija za spodbujanje pametnih, čistih in varnih povezav v digitalnem, energetskem in prometnem sektorju ter krepitev zdravstvenih, izobraževalnih in raziskovalnih sistemov po vsem svetu t.i. Global Gateway. 
 
Strategija Global Gateway je prispevek EU k zmanjšanju svetovne naložbene vrzeli po vsem svetu. To je v skladu z zavezo voditeljic in voditeljev skupine G7 iz junija 2021, da bodo za zadovoljitev svetovnih potreb po razvoju infrastrukture vzpostavili pregledno infrastrukturno partnerstvo, ki bo temeljilo na vrednotah in visokih standardih. Strategija Global Gateway je v celoti usklajena z agendo OZN do leta 2030 in njenimi cilji trajnostnega razvoja ter Pariškim sporazumom.
 
Cilj strategije Global Gateway je med letoma 2021 in 2027 mobilizirati naložbe v višini do 300 milijard evrov v podporo trajnemu globalnemu okrevanju, ki bodo namenjene za potrebe partnerskih držav EU. Hkrati bodo pripomogle k uresničevanju ciljev EU pri reševanju najbolj perečih globalnih izzivov: od podnebnih sprememb in varovanja okolja, do izboljšanja zdravstvenih sistemov, spodbujanja konkurenčnosti ter vzpostavitve globalnih dobavnih verig. 
 
Evropska komisija poziva k oddaji vlog o zainteresiranosti za izbor članov platforme za dialog med civilno družbo in lokalnimi oblastmi “Global Gateway Civil Society and Local Authorities Dialogue Platform”.
Preberite več o vključevanju civilne družbe v Global Gateway na povezavi: TUKAJ
Izraz interesa je možen do 11.10.2023.
Vabljeni.

SLOGA – delujmo trajnostno, lokalno in globalno!

Projekt Trajnostno. Lokalno. Globalno. II  izvaja SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč. Sofinancira ju Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve. Vsebina ne predstavlja stališč Vlade Republike Slovenije.

Translate »