V Santiagu (Čile) poteka tretja generalna skupščina Mednarodnega foruma nacionalnih NVO platform (The International Forum of National NGO Platforms – IFP), ki se bo z današnjim dnem preimenoval v FORUS s poudarkom na povezovanju, podpori in vplivanju. S preimenovanjem se odpira novo poglavje v življenju mednarodnega forum platform civilnodružbenih organizacij, ki je bil ustanovljen prav z namenom okrepitve njihovega glasu na ravni globalne politike v boju za izpolnitev vizije o svetu enakopravnosti, spoštovanja človekovih pravic, zagotavljanja slišanosti zapostavljenih in ranljivih ter za odpravo neenakosti in nepravičnosti, razmišlja Albin Keuc.

Izzivi pred civilno družbo so izjemni – po vsem svetu. Razlikujejo se le po intenzivnosti in brutalnosti vseh, ki nasprotujejo viziji boljšega, pravičnejšega sveta. Kolegi iz Latinske Amerike opisujejo metode diskreditiranja, delegitimiranja, celo vrsto koordiniranih dejavnosti ustrahovanja aktivistov vse do umorov – ocenjujejo, da gre za izjemno regresijo glede na dosežke družbenih gibanj v preteklih desetletjih. Podobno ocenjujejo kolegi iz arabskih držav – pomlad je zamenjala globoka zima in kličejo k moralni podpori od koderkoli. Afriške platforme in regionalna združenja ocenjujejo, da se spreminjajo oblike razvojnega sodelovanja z izjemno rastjo vključenosti zasebnega sektorja, kar bistveno vpliva na vlogo nevladnih, civilnodružbenih akterjev. Ugotavljajo rast števila NVO, ki jih ustanavlja zasebni sektor. V jugovzhodni Aziji se prav tako soočajo s problemi krčenja civilno družbenega prostora in finančnih podpor za delovanje NVO. Hkrati opozarjajo na razvoj (na primer v Južni Koreji) od vključenosti preko sodelovanja k danes doseženemu partnerstvu. Ob tem Evrope ni potrebno izpostavljati – v mnogih članicah EU se odvijajo procesi regresije političnega polja v smeri izključevanja, nestrpnosti in podobnih atavizmov. Slovenija, glede na dogajanje v javnem prostoru, ni nikakršna izjema.

V sklopu mreže FORUS se dogovarjamo o prihodnjem sodelovanju platform s ciljem, da si z vzajemno podporo, izmenjavo izkušenj, izobraževanjem, vzpostavitvijo struktur obveščanja lahko zagotovimo večje učinek v procesih odločanja in hkrati omogočimo zgodnejše prepoznavanje procesov, ki nasprotujejo progresivnosti prizadevanj za enakopravnost, spoštovanje človekovih pravic in odpravo revščine. To praktično pomeni, da moramo v svojih okoljih govoriti o učinkih ravnanj globalnih korporacij na lokalna okolja, o posledicah netrajnostnih praks in brutalnih posegov v okolje na račun krepitve revščine in neenakosti drugod.

Da moramo svojim javnostim povedati, da molk in obračanje glav vstran ne rešujeta ničesar. Da je danes zaradi razsežnosti histeriziranja javnega prostor potrebna jasna beseda, jasno sporočilo, da smo ljudje skupaj močnejši od kateregakoli organiziranega delovanja zoper javno in skupno korist. Skupščina mreže FORUS se bo zaključila s srečanjem s čilenskimi in drugimi južnoameriškimi organizacijami. Četudi Latinska Amerika ni prednostno geografsko področje slovenske politike na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja bo izmenjava izkušenj delovanja v oteženih okoliščinah gotovo zelo uporabna za naše prihodnje delo doma.

Albin Keuc

Translate »