Novo poročilo mreže CONCORD z naslovom “Inequalities Unwrapped: An urgent call for systemic change” se poglablja v številne oblike diskriminacije in rešitve za naslavljanje le-teh, da bi zagotovilo vpogled v nekatere izmed najbolj perečih izzivov neenakosti v EU, njene države članice in mednarodno skupnost. Razumevanje dimenzij in razlogov za neenakosti je ključno za identifikacijo najprimernejših in trajnostnih rešitev za te kompleksne in globalne izzive.

Neenakosti ne zadevajo le ekoomske neenakosti, kot denimo pri prihodkih in bogastvu, vendar so prisotne v vseh aspektih družbe in se lahko dotaknejo vsakega dela našega življenja. Razlogi za neenakosti so pogosto zakoreninjeni v kulturi, politikah, razmerjih moči, strukturah in sistemih, na katerih so bile zgrajene družbe. To ni natančen opis, vendar ilustrira komplekstnost in medsebojne povezave med različnimi oblikami neenakosti.

Neenakost spolov

Za zmanjšanje neenakosti je nujno usmeriti pozornost na enakost spolov. Ženske in deklice se soočajo s sistematično diskriminacijo pri dostopanju do svojih pravic in so pogosto izpostavljene nasilnemu vedenju in zlorabam. Medtem ko patriarhalni sistem vpliva na vse ženske in deklice, ima na nekatere večji vpliv in jih pušča daleč ob strani v smislu zmožnosti uveljavljanja in uživanja svojih pravic. Večajoča se vrzel med bogatimi in revnimi ljudmi spodbuja tudi ekonomsko vrzel med moškimi in ženskami.

Ekonomska neenakost

Bogastvo svetovnih milijarderjev se je zgolj med 2017 in 2018 povečalo za 900 milijard, ali 2,5 milijardi na dan, medtem ko je bogastvo najrevnejše polovice človeštva padlo za 11 %. Leta 2018 je 26 ljudi imelo enako bogastvo kot 3,8 milijarde ljudi, ki so revnejša polovica prebivalstva, kar se je zmanjšalo s 43 ljudi leto prej. Bistveni delež neenakosti je zaradi neenakih prihodkov, ki jih ljudje zaslužijo skozi delo. “Bogastvo se bo iz kapitala akumuliralo veliko hitreje kot iz dela, kar vodi k hitri koncentraciji bogastva v rokah peščice.” – Thomas Piketty

Socialna neenakost

Socialni razlogi za neenakost so zakoreninjeni v normah, jeziku, zakonih, državljanstvu, privilegijih, tradicijah in številnih drugih strukturah, vključno s fizično infrastrukturo v družbi. Strukture družbe, ki ustvarjajo in vzdržujejo neenakost se pogosto manifestirajo kot privilegiji za določene skupine in pomanjkanje enakih pravic za ostale. Obstaja potreba po naslavljanju privilegijev, ki so dostopni nekaterih skupinam in končati diskriminacijo, ki se reflektira v strukturah moči. Socialne neenakosti se manifestirajo v neenakem deostopu do socialnih pravic, kot so zdravstvena oskrba, izobraževanje, stanovanja, voda in sanitarna ureditev ali prehrana. Brezplačni dostop do javnih storitev in dobra socialna zaščita sta ključna za doseganje socialne enakosti za vse. Samo 45 % globalne populacije ima socialno zaščito in ostalih 55 %, kar je 4 milijarde ljudi, ostaja brez nje. Vsak dan približno 10.000 ljudi umre, ker nimajo dostopa do ustrezne zdravstvene oskrbe. Povečanje neplačanega varstvenega dela in dela doma zaradi pomanjkanja javnih storitev povečuje neenakost spolov.

Politična neenakost

Politična neenakost kaže neenak dostop do političnega odločanja in procesov. Šibke demokratične institucije, izključujoči procesi in slabo upravljanje povečujejoč politično neenakost, saj povečajo neenak dostop do participacije pri odločanju. Pomanjkanje živahne, samostojne in z viri opremljene civilne družbe, ki ima svoje mesto v političnem sistemu, vodi k politični neenakosti in k temu, da ljudi pustimo ob strani.

Podnebna in okoljska neenakost

Podnebna neenakost je prisotna med državami, vendar tudi znotraj držav. Globalno je 10 najbogatejših odstotkov populacije odgovorne za 50 % izpustov toplogrednih plinov.

Kaj je odgovor na naraščajoče neenakosti?

  • transformirati ekonomske, finančne, politične in socialne sisteme
  • redistribucija dohodkov, bogastva in virov na pravičen način
  • monitoring in odločanje na podlagi blaginje in dobrega počutja za vse ljudi in planet

Poročilo v angleščini lahko prenesete tukaj.

Translate »