Ključno sporočilo poročila o trajnostnem razvoju za leto 2018 je, da svet zaostaja pri doseganju trajnostnega razvoja; potrebne so temeljite spremembe politik za spodbuditev preobrazbenega potenciala ciljev trajnostnega razvoja. Poročilo o trajnostnem razvoju je najbolj celovita neodvisna ocena izvajanja Agende 2030 za trajnostni razvoj. Poročilo je bilo izdano ob pričetku Političnega foruma Združenih narodov (ZN) na visoki ravni v New Yorku, pripravila ga je globalna koalicija civilnodružbenih organizacij in sindikatov.

Poročilo trdi, da so države članice ZN ob sprejemu Agende 2030 z naslovom »Preobrazba našega sveta« naznanile, da bi morala nova agenda sprožiti temeljne spremembe v politiki in družbi. Vendar tri leta po njenem sprejemu večini vlad ni uspelo spremeniti vizije Agende 2030 v dejanske politike. Nasprotno, v številnih državah se politike razvijajo v nasprotno smer in resno spodkopavajo duh ter cilje Agende 2030.

Poročilo se osredotoča na politike, ki so potrebne in mogoče. Potrebujemo skladnejše fiskalne in regulativne politike ter celovit pristop k trajnosti. Vlade bi morale spodbujati politike, ki so resnično skladne s trajnostnim razvojem, človekovimi pravicami in enakostjo spolov. Izvajanje Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja se ne sme skrivati v nišah okoljskih ter razvojnih politik, temveč jo morajo vsi vodje držav opredeliti kot ključno prednostno nalogo. Nacionalne strategije za trajnostni razvoj ne bi smele biti obravnavane kot ene med mnogimi, ampak predstavljajo temeljni okvir za vse politike.

Obsežno poročilo, ki ga podpira širok nabor civilnodružbenih organizacij in sindikatov, podatke črpa iz izkušenj ter poročil nacionalnih in regionalnih skupin ter koalicij iz vseh delov sveta. Prispevki naslavljajo številne vidike Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja ter odražajo bogato geografsko in kulturno raznolikost svojih avtorjev.

Poročilo so pripravili Arab NGO Network for Development (ANND), Center for Economic and Social Rights (CESR), Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN), Global Policy Forum (GPF), Public Services International (PSI), Social Watch, Society for International Development (SID) in Third World Network (TWN) ob podpori Friedrich Ebert Stiftung.

Translate »