Evropska komisija izvaja raziskavo o učinkovitosti predpisov s področja priseljevanja. Za izvedbo raziskave je EK najela podjetje ICF, pri raziskavi pa za področje Slovenije sodeluje Mirovni inštitut.

V okviru raziskave EK sedaj organizira javno razpravo. Spletno mesto in vprašalnik, pripravljen za namen razprave, sta na voljo v vseh jezikih EU (jezik se izbere desno zgoraj).

Namen razprave je zbrati stališča o tem, kako učinkovita so trenutna pravila in ali zagotavljajo pošteno obravnavo državljanov tretjih držav, ki zakonito prebivajo v EU.

K javni razpravi je vabljena širša javnost, znotraj in zunaj EU. Specifične skupine, ki jim je vprašalnik namenjen, pa so:

–          Državljani tretjih držav, ki razmišljajo o preselitvi v EU

–          Državljani tretjih držav, ki prebivajo ali so prebivali v EU

–          Delodajalci, podjetja in izvajalci storitev, ki delujejo na trgu EU

–          Državni organi in organi lokalnih oblasti

–          Nevladne organizacije, zainteresirani državljani in drugi.

Koordinatorji javne razprave ICF bodo veseli vašega prispevka. Če imate kakršnakoli vprašanja, se lahko obrnete na FitnessCheck.OPC@icf.com.

Translate »