CNVOS sporoča, da je bil prvi od štirih razpisov Programa ACF Slovenija zaključen. Razdelili so 1.469.431,15 EUR in podprli 21 projektov (13 srednjih in 8 velikih projektov), od katerih so trije uvrščeni na rezervno listo.

Seznam podprtih projektov

V okviru Programa ACF v Sloveniji je še vedno odprt Javni poziv za mikro projekte oz. hiter odziv. Na voljo je še 15.135,85 EUR. Trenutno so v procesu prenosa dodatnih 60.000 EUR na ta javni poziv. Pred prijavo si natančno preberite Javni poziv in Smernice za prijaviteljeodgovore na pogosta vprašanja, poglejte posnetek informativne delavnice in gradivo z informativne delavnice, na voljo pa je tudi video!

Jeseni pa bodo objavili nov razpis, in sicer za institucionalno podporo – prvič v Sloveniji bo za NVO na voljo prava institucionalna podpora!

60.568,85 EUR je ostalo neporabljenih in bodo premeščeni na mikro projekte.

Translate »