Publikacije

Poročilo AidWatch 2015 in pregled mednarodnega razvojnega sodelovanja Republike Slovenije

Platforma Sloga je pripravila kratek pregled mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije v letu 2014, v katerem ponovno ugotavljamo, da slovenska razvojna pomoč od leta 2010 stagnira. Ugotovitev je še toliko bolj zaskrbljujoča, saj je leto 2015 predstavljalo mejnik za področje mednarodnega razvojnega sodelovanja. Konferenca o financiranju za razvoj v Adis Abebi, sprejem ciljev trajnostnega razvoja v […]

SLOGA pripravila brošuro o ciljih trajnostnega razvoja

Na Vrhu Organizacije združenih narodov o trajnostnem razvoju, ki je potekal konec septembra v New Yorku, je bila sprejeta Agenda 2030 za trajnostni razvoj in 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki bodo usmerjali mednarodno razvojno sodelovanje do leta 2030. SLOGA je pripravila brošuro o ciljih trajnostnega razvoja.

Brošura o vlogi mladih v razvojnem sodelovanju

SLOGA je pripravila brošuro o vlogi mladih v razvojnem sodelovanju. Razvojno sodelovanje predstavlja priložnost, da mladi pokažejo svojo solidarnost in zavezanost družbi, v kateri živijo, kar pripomore h globalni solidarnosti. Brošura predstavlja tudi projekte slovenskih nevladnih organizacij, ki naslavljajo položaj mladih v državah v razvoju ali se mladi vključujejo v izvajanje projektov.

Podnebne spremembe in razvoj – Policy Digest

Kako so podnebne spremembe in razvojno sodelovanje med seboj povezane? S kakšnimi nevarnostmi se zaradi podnebnih sprememb soočajo najrevnejše države na svetu? Kakšni so pričakovani rezultati Pariške konference? Kaj prinaša EU za pogajalsko mizo in kako se organizacije civilne družbe ukvarjajo s tematiko pred in po pariški konferenci? Odgovore na zastavljena vprašanja ponuja zadnji Trialogov Policy Digest […]

Novo AidWatch poročilo in slovensko razvojno sodelovanje v letu 2013

Platforma Sloga je pripravila kratek pregled mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije v letu 2013, v katerem ugotavlja, da slovenska razvojna pomoč od leta 2010 stagnira. Slovenija je leta 2013 za uradno razvojno pomoč namenila 45 477 657 € oziroma 0,13 % BND-ja. Od tega je za bilateralno razvojno pomoč – pomoč, ki poteka neposredno med Slovenijo […]

Študija o skladnosti politik za razvoj

V okviru projekta Svetovljanska Evropa: skladnejša Evropa za pravičnejši svet (ang. World-Wise Europe: a more coherent Europe for a fairer world), ki ga izvaja tudi Sloga, je izšla prva skupna publikacija.

Kako biti slišan? Priročnik za NVO o sodelovanju z mediji

Platforma SLOGA je v sklopu projekta »Svetovljanska Evropa: skladnejša Evropa za pravičnejši svet« (World-Wise Europe) pripravila priročnik za nevladne organizacije o sodelovanju z mediji.

SLOGA je izdala Priročnik za pripravo prostovoljcev na globalno prostovoljsko delo

SLOGA je konec decembra izdala Priročnik za pripravo prostovoljcev na globalno prostovoljsko delo. Pripravljen je bil v okviru Slogine delovne skupine za globalno prostovoljstvo in je prvi priročnik ter hkrati tudi prva publikacija v Sloveniji, ki celostno obravnava pošiljanje prostovoljcev na prostovoljsko delo v države v razvoju.

Evropska konfederacija CONCORD izdala že 8. Poročilo AidWatch

Bruselj / Ljubljana, 17. oktober 2013 – Evropska konfederacija za pomoč in razvoj – CONCORD, katere članica je tudi SLOGA, je 17. oktobra 2013, na mednarodni dan za izkoreninjenje revščine, izdala že 8. Poročilo AidWatch z naslovom »Edinstvena vloga evropske pomoči: boj proti globalni revščini«. Poročilo tudi letos vključuje pregled uradne razvojne pomoči (URP) RS v […]

Priročnik »Spremljanje in vrednotenje projektov in programov razvojnega sodelovanja«

Priročnik »Spremljanje in vrednotenje projektov in programov razvojnega sodelovanja«

Slogopis

18. številka Slogopisa posvečena prehranski varnosti

Konec aprila je izšla nova številka Slogopisa, posvečena prehranski varnosti v kontekstu mednarodnega razvojnega sodelovanja.

17. številka Slogopisa – uvod v evropsko leto za razvoj

Ljubljana, 20. januar 2015 – Platforma SLOGA je izdala 17. številko razvojnega časopisa – Slogopisa, ki ponuja uvodna razmišljala o evropskem letu za razvoj 2015.

Izšla je 16. številka Slogopisa

Ljubljana, 16. oktober 2014 – Sloga je izdala novo številko razvojnega časopisa – Slogopisa, ki se tokrat osredotoča na skladnost politik za razvoj. V Slogopisu lahko najdete šest prispevkov na temo različnih vidikov koncepta skladnosti politik za razvoj.

10. številka Slogopisa

10. številka Slogopisa

Izšla je 15. številka Slogopisa

Ljubljana, 28. maj 2014 – Sloga vam predstavlja novo, že 15. številko razvojnega časopisa – Slogopisa, katere osrednja tema je enakost spolov. V tokratni številki Slogopisa si tako lahko preberete sedem različnih prispevkov, ki iz različnih zornih kotov obravnavajo vprašanje enakosti spolov pri nas in na globalni ravni.

14. številka Slogopisa

Ljubljana, 20. marec 2014 – SLOGA, Platforma NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, vam ob začetku pomladi predstavlja novo, že priponki razvojnega časopisa – Slogopisa. Zaradi prihajajočih volitev v Evropski parlament, ki bodo v Sloveniji potekale 25. maja 2014, je tokratna številka Slogopisa posvečena tej temi.

13. številka Slogopisa

SLOGA, Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, je v predprazničnem času za vas pripravila že 13. številko razvojnega časopisa – Slogopisa. Zadnja letošnja številka je posvečena globalnemu učenju, ki predstavlja enega izmed temeljev mednarodnega razvoja in razvojnega sodelovanja, saj spodbuja kritično razmišljanje in odpira vrata novim in drugačnim vzorcem obnašanja.

12. številka Slogopisa

Ljubljana, 9. oktober 2013 – SLOGA, Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, je izdala že 12. številko razvojnega časopisa – Slogopisa. Tokratna številka je posvečena post-2015 okviru, ki naj bi nasledil razvojne cilje tisočletja (MDGs). V Slogopisu si zato lahko med drugim preberete 3 prispevke, ki podajajo pregled procesa oblikovanja novega okvira in spodbujajo […]

11. številka Slogopisa

SLOGA, Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, je izdala že 11. številko razvojnega časopisa – Slogopisa. Tudi v tokratni številki si lahko, poleg kratkih novic o aktualnih dogodkih in političnih procesih ter napovednika prihajajočih dogodkov doma in po svetu, preberete veliko zanimivih stvari. V 11. številki tako najdete članek o prostovoljskem projektu v Gani, […]

9. številka Slogopisa

SLOGA, Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, je konec septembra izdala že 9. številko razvojnega časopisa – Slogopisa. V tokratni številki si lahko, poleg kratkih novic o aktualnih dogodkih in političnih procesih doma in po svetu, preberete tudi intervju s slovenskim ministrom za zunanje zadeve g. Karlom Erjavcem in strokovni članek dr. Maje Bučar […]