V sklopu projekta Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! je  platforma SLOGA izdala novo številko Slogopisa na temo globalnega učenja.

24. številka Slogopisa se prične s prispevkom Patricije Virtič s platforme SLOGA, ki predstavi koncept globalnega učenja, projekt Z globalnim učenjem do globalnih ciljev! in pobudo Teden globalnega učenja. Sledita prispevka Francesce Romane Minniti z Evropskega združenja za pomoč in razvoj (European Confederation for Relief and Development – CONCORD) o zagovorniških aktivnostih nevladnih organizacij na področju globalnega učenja na evropski ravni ter Miguela Silve s Centra Sever – Jug Sveta Evrope o prizadevanjih organizacije na tem področju. Generalni sekretar Finske platforme nevladnih razvojnih organizacij za EU zadeve Kehys (The Finnish NGDO Platform to the EU Kehys) predstavi pobudo The Bridge 47 za transformativno izobraževanje, Gašper Hrastelj s Slovenske nacionalne komisije za UNESCO pa pobudo o prosto dostopnih virih izobraževanja in 2. svetovni kongres, ki bo leta 2017 potekal v Sloveniji. Slogopis ponuja intervju s Timotejem Šoošem, vodjo projekta Strategija razvoja Slovenije v Službi Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, o trajnostnem razvoju v viziji razvoja Slovenije do leta 2050 in strategiji razvoja Slovenije do leta 2030. Dr. Stanka Lunder Verlič z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport oriše vključevanje otrok priseljencev v slovenski vzgojno-izobraževalni sistem, intervju z Goranom Popovićem, ravnateljem Osnovne šole Livada, pa ponuja pogled iz prakse na vključevanje priseljenskih otrok v osnovnošolsko izobraževanje. Slogopis se zaključi s predstavitvijo projektov slovenskih nevladnih organizacij na področju globalnega učenja, in sicer Amnesty International Slovenije, Humanitarnega društva ADRA Slovenija, Društva Humanitas, Inštituta za trajnostni razvoj, Mirovnega inštituta, Slovenske filantropije, Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, Zavoda Voluntariat in Zveze društev upokojencev Slovenije.

Za vaše odzive smo vam z veseljem na razpolago po e-pošti novice@sloga-platform.org ali telefonski številki 01/434 44 02. Na omenjen e-naslov ali telefonsko številko nam lahko tudi sporočite, če želite prejeti tiskan izvod Slogopisa.

Želimo vam prijetno branje!


logo-srsIzdaja tematskega Slogopisa je del aktivnosti v projektu Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, ki ga podpira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije, koordinira pa SLOGA, platforma za razvojno sodelovanje, humanitarno pomoč in globalno učenje.
Vsebina gradiv ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

Translate »