Aprila je platforma SLOGA izdala 25. številko Slogopisa, časopisa za razvojne teme, ki z različnih vidikov razpravlja o vlogi zasebnega sektorja v razvoju. Med drugimi temami prispevki predstavijo vlogo zasebnega sektorja v razvojnem sodelovanju Slovenije in Evropske unije, skladnost politik za trajnostni razvoj ter pomen partnerstev različnih deležnikov, humanitarno delovanje Organizacije združenih narodov in sodelovanje z zasebnim sektorjem, ameriški program za preselitev beguncev kot javno-zasebno partnerstvo ter integracijo beguncev na trgu dela in koncept odrasti.

Nova številka Slogopisa uvodoma ponuja razmišljanje evropskega komisarja, pristojnega za mednarodno sodelovanje in razvoj, Nevena Mimice o vlogi zasebnega sektorja v razvojnem sodelovanju Evropske unije in prispevek Darje Bavdaž Kuret, državne sekretarke na Ministrstvu za zunanje zadeve, o zasebnem sektorju v razvojnem sodelovanju Republike Slovenije. Prispevek Ebbe Dohlman z Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj osvetli pomen sodelovanja različnih deležnikov za zagotavljanje skladnosti politik za trajnostni razvoj. Ad Ooms (ICCO Cooperation/CONCORD Europe) problematizira različne vidike vključevanja zasebnega sektorja v razvoj, Maruša Babnik z Ekvilib Inštituta pa predstavi potencial javnega poročanja po državah. Marjan Huč s platforme SLOGA vlogo zasebnega sektorja v razvoju postavi v prizmo novega Evropskega soglasja o razvoju, sodelovanje Organizacije združenih narodov in zasebnega sektorja na področju humanitarnega delovanja pa predstavi prispevek Manje Vidic. Susan Donovan z International Rescue Committee predstavi ameriški program za preselitev beguncev kot javno-zasebno partnerstvo, prispevek Ive Perhavec z Mednarodne organizacije za migracije pa oriše integracijo beguncev na trgu dela in krepitev njihovih zaposlitvenih priložnosti v Sloveniji. Pobudo UN Global Compact in aktivnosti v Sloveniji predstavi Alenka Nedelko z UN Global Compact Slovenija, doc. dr. Judita Peterlin z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani pa trajnostni razvoj poveže s trajnostnim vodenjem. Slogopis se zaključi s prispevkom Lidije Živčič z Društva Focus o konceptu odrasti kot alternativi prevladujočemu modelu gospodarskega razvoja.

V luči naraščajočih razvojnih in humanitarnih potreb so aktivna partnerstva več deležnikov ključnega pomena za učinkovito naslavljanje teh potreb. Čeprav sodelovanje zasebnega sektorja v razvojnem sodelovanju nikakor ni nov pojav, se njegova vloga krepi tudi zaradi naraščajočih potreb pri odpravi globalnih neenakosti in posledičnih potreb po sinergijskih učinkih vseh razvojnih akterjev.

Izdajo 25. številke Slogopisa sofinancira Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Ljubljani.

Za vaše odzive smo vam z veseljem na razpolago po e-pošti adriana.aralica@sloga-platform.org ali telefonski številki 01/434 44 02. Na omenjen e-naslov ali telefonsko številko nam lahko tudi sporočite, če želite prejeti tiskan izvod Slogopisa.

Želimo vam prijetno branje!

Translate »