Izšla je 23. številka Slogopisa, časopisa za razvojne teme, ki predstavlja rezultate Svetovnega humanitarnega vrha (World Humanitarian Summit – WHS) v kontekstu naraščajočih potreb po mednarodni humanitarni pomoči.

Prvi Svetovni humanitarni vrh, ki je potekal 23. in 24. maja 2016 v Istanbulu (Turčija), je bil sklican kot odziv na naraščajoče humanitarne izzive, ki jih lahko v duhu 17. cilja trajnostnega razvoja, »Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj«, učinkovito naslavljamo le s pristnimi partnerstvi vseh relevantnih deležnikov. Vrh je naslovil ključne izzive s področja mednarodne humanitarne pomoči, med njimi krepitev zavezanosti humanosti ter univerzalnosti humanitarnih načel, konkretne ukrepe in zaveze s ciljem državam ter skupnostim omogočiti boljšo pripravljenost in odzivnost na krize ter izboljšati odpornost za krize in osrediščenje humanitarnega delovanja okoli potreb prizadetih ljudi. Skladno z vizijo ciljev trajnostnega razvoja, da ne smejo nikogar pustiti zadaj, je tudi Svetovni humanitarni vrh potekal na vključujoč način s ciljem krepitve spoštovanja mednarodnopravnih norm.

Nova številka Slogopisa uvodoma ponuja razmišljanje generalnega sekretarja Organizacije združenih narodov Ban Ki-moona o humanitarnih ukrepih v času velikih sprememb in prispevek Sabine R. Stadler, v. d. generalne direktorice za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo na Ministrstvu za zunanje zadeve o stališču Slovenije na Vrhu. Sledita prispevek o ustanovitvi sklada »Izobraževanje ne more čakati«, ki ga bo upravljal UNICEF, in prispevku Williama Ejaluja, v. d. vodje pisarne UNHCR v Sloveniji, ki predstavi stališče ter aktivnosti UNHCR po WHS. Izr. prof. dr. Vasilka Sancin s Pravne fakultete Univerze v Ljubljani oriše mednarodnopravni okvir mednarodnega humanitarnega delovanja, Manja Vidic, ki je bila članica Sekretariata za organizacijo WHS, pa naslovi zaveze podjetij na WHS. Prispevek dr. Joanne Lui, mednarodne predsednice Zdravnikov brez meja (Médecins Sans Frontières – MSF), razloži, zakaj je organizacija odpovedala udeležbo na Vrhu kljub aktivni vlogi v procesu priprav na Vrh. Damjan Bergant, direktor ITF Ustanove za človekovo varnost, človekovo varnost postavi v kontekst humanitarne pomoči in razvojnega sodelovanja. Prispevek Emine Hadžić, nacionalne koordinatorke WAHA International v Sloveniji, se osredotoči na zaščito žensk v humanitarnem delovanju. Andrej Gnezda z Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, naslovi podnebne spremembe in razseljene osebe. Slogopis se zaključi s prispevkom Adriane Aralica s platforme SLOGA, ki razpravlja o oskrbi beguncev v Turčiji v luči naraščajočih nestabilnosti.

Časopis si lahko v e-obliki brezplačno prenesete s klikom na povezavo.

Izdajo 23. številke Slogopisa sofinancira Veleposlaništvo Združenih držav Amerike v Ljubljani.

Za vaše odzive smo vam z veseljem na razpolago po e-pošti novice@sloga-platform.org ali telefonski številki 01/434 44 02. Na omenjen e-naslov ali telefonsko številko nam lahko tudi sporočite, če želite prejeti tiskan izvod Slogopisa.

Želimo vam prijetno branje!

Translate »