Ob zaključku projekta Strengthening NGO efforts for Migrants and Refugees, ki poteka ob podpori Veleposlaništva Združenih držav Amerike (ZDA) v Ljubljani, je SLOGA izdala dvojno številko Slogopisa na temo integracije migrantov. Slogopis predstavlja izzive migracij in integracije v Sloveniji, Evropi ter ZDA, pravice migrantov in zaščito ranljivih posameznikov ter izzive vključujoče družbe.

Uvodni prispevek direktorice Urada Vlade Republike Slovenije (RS) za oskrbo in integracijo migrantov mag. Mojce Špec Potočar predstavi pristojnosti novega Urada. Veleposlanik ZDA v Sloveniji nj. eksc. Brent R. Hartley oriše ameriške izkušnje na področju integracije in sodelovanje veleposlaništva s civilno družbo v Sloveniji na teme integracije migrantov. Veleposlanik Italijanske republike v Sloveniji nj. eksc. Paolo Trichilo poudari globalen pristop in skupna prizadevanja celotne Evropske unije pri naslavljanju izzivih zaščite ter integracije migrantov. Mag. Franci Zlatar s Slovenske filantropije ponudi kritičen pregled integracijskih ukrepov v Sloveniji, Boštjan Vernik Šetinc z Društva za osveščanje in varstvo – centra antidiskriminacije (OVCA) pa osvetli tveganja za diskriminacijo migrantov v Sloveniji. Prispevek Berine Arslanagic – Ibisevic, koordinatorke UNICEF za Slovenijo, predstavi ključne ugotovitve orisa in analize sistema varstva ter zaščite otrok v Sloveniji. Prispevek Ive Perhavec in Ane Jereb z Mednarodne organizacije za migracije se osredotoči na vlogo kulturnih mediatorjev pri dostopu prosilcev za azil do zdravstvenih storitev. Maja Ladić z Mirovnega inštituta ponudi razmislek o integraciji beguncev v slovensko družbo z vidika možnosti združevanja z družinskimi člani v Sloveniji. Mag. Robert Modrijan z Zavoda RS za zaposlovanje predstavi ukrepe za podporo vstopu na trg dela oseb s priznano mednarodno zaščito, Darja Pokrivač z Ministrstva za notranje zadeve pa program Začetne integracije priseljencev. Ferdi Van Heerden oriše prizadevanja in uspehe ReDI – šole digitalnega vključevanja. Novinar Gorazd Rečnik ponudi razmislek o medijskem poročanju o begunskih tematikah in t. i. begunski krizi v letu 2015–2016. Joe Cimperman, predsednik Global Cleveland-a, oriše aktivnosti organizacije pri spodbujanju zaposlitvenih in izobraževalnih možnosti migrantov v Clevelandu (ZDA). Prispevek Eve M. Hassett, izvršne direktorice International Institute of Buffalo (ZDA), poudari pomen lokalnih voditeljev za vključujoče družbe. Prispevek Wyatta Linderja z Informacijske službe Združenih narodov (ZN) na Dunaju predstavi kampanjo ZN »SKUPAJ«. Prispevek Adriane Aralica s platforme SLOGA in prof. dr. Maje Bučar s Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani predstavi projekt »Globalno za lokalno – lokalno za globalno«, Albin Keuc s platforme SLOGA pa v prispevku oriše projekt »Glasniki strpnosti«. Slogopis se zaključi s prispevkoma, ki upravljanje migracij postavita v okvir Podonavske regije. Mag. Borut Jurišić z Mariborske razvojne agencije predstavi projekt YOUMIG in uspehe projekta SEEMIG, prispevek dr. Martine Bofulin z Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije na Znanstvenoraziskovalnem centru Slovenske akademije znanosti in umetnosti pa projekt DRIM – Informacijsko platformo Podonavske regije za ekonomsko integracijo migrantov.

Za vaše odzive smo vam z veseljem na razpolago po e-pošti novice@sloga-platform.org ali telefonski številki 01/434 44 02. Na omenjen e-naslov ali telefonsko številko nam lahko tudi sporočite, če želite prejeti tiskan izvod Slogopisa.

Slogopis, 26. in 27. številka

Želimo vam prijetno branje!

Translate »