V septembru je platforma SLOGA izdala 28. številko Slogopisa na temo globalnega prostovoljstva, ki predstavlja (globalno) prostovoljstvo v okviru razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije, načela globalnega prostovoljstva ter pomen globalnega učenja v globalnem prostovoljstvu, pobudo Prostovoljci Evropske unije (EU) za humanitarno pomoč in izkušnje organizacij ter zgodbi s terena, pa tudi razvoj prostovoljstva v Sloveniji in moč prostovoljstva za krepitev odprtih družb.

V uvodnem razmišljanju Max Zimani, direktor Zavoda Global in socialno-podjetniške restavracije Skuhne ter podpredsednik Sveta platforme SLOGA, poudarja, da kljub dobrim namenom globalnih prostovoljcev le dobri nameni ne zadoščajo. Prispevek Sabine Stadler Repnik, generalne direktorice Direktorata za multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo, predstavi spodbujanje (globalnega) prostovoljstva v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Republike Slovenije. Sledi prispevek Darje Valenčič in Katje Celin Yere z Zavoda Voluntariat, ki razpravlja o odgovornem globalnem prostovoljstvu in volunturizmu, prispevek Tine Trdin z Društva Humanitas pa se osredotoči na pomen globalnega učenja v globalnem prostovoljstvu. Marjan Huč s platforme SLOGA predstavi aktivnosti pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč v Sloveniji in projekt »More and Better EU Aid Volunteers«. Prispevek Marine Mantini z Gruppo di Volontariato Civile – GVC ponudi izkušnje organizacije pošiljateljice in organizacije gostiteljice v okviru pobude Prostovoljci EU za humanitarno pomoč, čemur sledita zgodbi prostovoljk EU za humanitarno pomoč »s terena«. Predsednica Slovenske filantropije Anic Mikuš Kos osvetli razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Slogopis se zaključi s prispevkom Vanje Pantic-Oflazoglu z Welcoming America/Welcoming International, ki razmišlja o moči prostovoljstva v družbah dobrodošlice.

Za vaše odzive smo vam z veseljem na razpolago po e-pošti novice@sloga-platform.org ali telefonski številki 01/434 44 02. Na omenjen e-naslov ali telefonsko številko nam lahko tudi sporočite, če želite prejeti tiskan izvod Slogopisa.

 

Želimo vam prijetno branje!

 


28. številka Slogopisa je izšla v okviru projekta »More and Better EU Aid Volunteers«. Izdajo časopisa sta sofinancirala pobuda Prostovoljci EU za humanitarno pomoč (Evropska komisija) in Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. 

EUAV visual identityLogo MRS

Translate »