Evropska komisija je konec septembra objavila prvo vseevropsko poročilo o stanju pravne države. Poročilo vključuje prispevke vseh držav članic ter zajema tako pozitivne kot negativne dogodke po vsej EU in kaže, da imajo številne države članice visoke standarde pravne države, vendar so v EU tudi pomembni izzivi za pravno državo.

Poročilo zajema štiri glavne stebre, ki močno vplivajo na pravno državo: nacionalne pravosodne sisteme, protikorupcijske okvire, pluralnost in svobodo medijev ter druga institucionalna vprašanja, povezana s sistemom zavor in ravnovesij, ki so bistveni elementi za učinkovit sistem demokratičnega upravljanja.

Namen novega poročila o pravni državi je razširiti obstoječi nabor orodij EU z novim preventivnim orodjem ter spodbuditi vključujočo razpravo in kulturo pravne države po vsej EU. Vsem državam članicam bi moralo pomagati pri iskanju rešitev za njihove težave, omogočiti vzajemno učenje z izmenjavo izkušenj ter pokazati, kako je mogoče pravno državo ob popolnem spoštovanju nacionalnih ustavnih sistemov in tradicij še okrepiti.

Poročilo je del novega letnega cikla na področju pravne države – mehanizma pravne države. Mehanizem je letni cikel za spodbujanje pravne države in preprečevanje pojava ali dodatnega poglabljanja težav. Namenjen je osredotočenosti na izboljšanje razumevanja in ozaveščenosti o vprašanjih in pomembnih dogodkih ter opredelitvi izzivov na področju pravne države. Poleg tega naj bi bil državam članicam v pomoč pri iskanju rešitev ob podpori Komisije in drugih držav članic ter deležnikov, vključno z Beneško komisijo.

Cilj mehanizma je preprečevanje. Ločen je od drugih elementov nabora orodij EU za krepitev pravne države ter ne nadomešča mehanizmov, ki temeljijo na Pogodbi in EU omogočajo, da se lahko odzove na resnejša vprašanja v zvezi s pravno državo v državah članicah. Ta orodja vključujejo postopke za ugotavljanje kršitev in postopek za zaščito temeljnih vrednot Unije v skladu s členom 7 Pogodbe o Evropski uniji. Prav tako se razlikuje od predlagane proračunske pogojenosti, katere cilj je zaščititi proračun EU v primerih, ko bi lahko bil finančni interes Unije ogrožen zaradi splošnih pomanjkljivosti na področju pravne države v državi članici.

Translate »