Evropske institucije, vlade EU in civilna družba so se prvič zavezale k sodelovanju v boju proti brezdomstvu v EU. Na konferenci na visoki ravni v Lizboni so uvedle evropsko platformo za boj proti brezdomstvu, da bi se vzpostavil dialog, olajšalo vzajemno učenje, izboljšali dokazi in spremljanje ter okrepilo sodelovanje med vsemi akterji, katerih cilj je boj proti brezdomstvu.

Uvedba platforme je začetek postopka za vzpostavitev skupnega razumevanja in zaveze ter za zagotovitev konkretnega napredka v boju proti brezdomstvu v državah članicah. Pomeni priložnost za sodelovanje z lokalnimi akterji, vključno z mesti in ponudniki storitev. To bo vsem akterjem omogočilo boljšo izmenjavo znanja in praks ter opredelitev učinkovitih in inovativnih pristopov za napredek pri odpravi brezdomstva.

Cilji skupne izjave:

  • nihče ne bi smel spati na prostem zaradi pomanjkanja dostopne, varne in primerne zasilne nastanitve;
  • nihče ne bi smel živeti v zasilni ali prehodni nastanitvi dlje, kot je potrebno za uspešno selitev v stalno nastanitev;
  • nihče ne bi smel biti odpuščen iz ustanove (npr. zapora, bolnišnice, ustanove za oskrbo), ne da bi dobil ponudbo za ustrezno nastanitev;
  • izselitve bi bilo treba preprečiti, kadar je to le mogoče, in nihče ne bi smel biti izseljen, ne da bi prejel pomoč pri iskanju ustrezne stanovanjske rešitve, kadar je to potrebno;
  • nihče ne bi smel biti diskriminiran zaradi svojega brezdomskega statusa.

Nova platforma je tudi konkreten rezultat akcijskega načrta za evropski steber socialnih pravic.

Več:

Lizbonska izjava o evropski platformi za boj proti brezdomstvu

Nagrada za odpravo brezdomstva 2021

Pripravila: PV

 

Translate »