V nedeljo, 20. maja smo prvič obeležili svetovni dan čebel. Gre za pobudo Slovenije, ki jo je mednarodna skupnost na zasedanju Generalne skupščine OZN lani decembra soglasno podprla. Namen pobude je svetovno javnost vsako leto opozoriti na pomembnost ohranjanja čebel in opomniti ljudi, kako smo odvisni od čebel in drugih opraševalcev. Čebele in nasplošno opraševalci predstavljajo neprecenljivo vrednost za življenje in našo prihodnost, tako z gospodarskega, socialnega kot okoljskega vidika.

Svetovni dan čebel bo pomembno prispeval k mednarodnemu sodelovanju pri reševanju globalnih problemov, kot so zagotavljanje globalne varnosti preskrbe s hrano, odprava lakote in ohranjanje okolja, v smislu da se prepreči nadaljnja izguba biotske raznovrstnosti in degradacija ekosistemov. Na ta način lahko svetovni dan pomembno prispeva k ciljem trajnostnega razvoja, ki so opredeljeni v Agendi za trajnostni razvoj 2030.

Pomen čebel:

  • Prehranska varnost

Da bi lahko nahranili naraščajoče svetovno prebivalstvo, potrebujemo vedno več hrane, ki mora biti za zagotavljanje človeškega razvoja in dobrega počutja raznolika, uravnotežena in kakovostna.

Čebele slovijo po svoji vlogi za zagotavljanje visoko kakovostne hrane (med, matični mleček in cvetni prah) kot tudi drugih izdelkov, ki jih uporabljamo v zdravstvu in drugih panogah (čebelji vosek, propolis in čebelji strup). Poleg tega pa čebele počnejo še veliko več!

Največji doprinos čebel in drugih opraševalcev je opraševanje skoraj treh četrtin vseh rastlin, s katerimi proizvedemo 90 % svetovne hrane. Tretjina svetovne pridelave hrane je odvisna od čebel oziroma vsaka tretja žlica hrane je odvisna od opraševanja.

  • Trajnostno kmetijstvo in prihodek

V preteklih petdesetih letih se je količina pridelkov, odvisnih od opraševalcev  (kot so sadje, zelenjava, semena, oreščki in oljnice), povečala kar trikrat. Čebele imajo pomembno vlogo pri obsegu kmetijske proizvodnje. Učinkovito opraševanje povečuje količino kmetijskih pridelkov, izboljšuje njihovo kakovost in povečuje odpornost rastlin proti škodljivcem.

Kulturne rastline, ki so odvisne od opraševanja, pa so pomemben vir prihodkov kmetov, predvsem majhnih in družinskih kmetij v državah v razvoju. Milijonom ljudi zagotavljajo delovna mesta in dohodek. Po oceni mednarodne študije Medvladne znanstvene platforme o biodiverziteti in ekosistemskih storitvah iz leta 2016 je letna svetovna proizvodnja hrane, ki je neposredno odvisna od opraševanja, vredna med 235 in 577 milijard USD.

Po oceni mednarodne študije Medvladne znanstvene platforme o biodiverziteti in ekosistemskih storitvah iz leta 2016 je letna svetovna proizvodnja hrane, ki je neposredno odvisna od opraševanja, vredna med 235 in 577 milijard USD. Poleg tega so kmetijske rastline, ki potrebujejo opraševanje, pomemben vir delovnih mest in dohodka za kmete, zlasti male in družinske kmetije v državah v razvoju.

  • Biotska raznovrstnost in varovanje okolja

Čebele imajo pomembno vlogo pri ohranjanju ekološkega ravnovesja in biotske raznovrstnosti v naravi. Zagotavljajo eno najbolj prepoznavnih ekosistemskih storitev – opraševanje, zaradi katere je pridelava hrane sploh mogoča. S tem pa varujejo in skrbijo za ekosisteme, živalske ter rastlinske vrste in tako prispevajo h genetski ter biotski raznovrstnosti.

Čebele so tudi pokazatelj razmer v okolju. Njihova prisotnost, odsotnost oziroma številčnost nam sporoča, kdaj se z okoljem nekaj dogaja in da je treba ukrepati. Z opazovanjem razvoja in zdravstvenega stanja čebel je mogoče ugotoviti spremembe v okolju in pravočasno izvesti potrebne varstvene ukrepe.

 

“Ministrstvo za zunanje zadeve je ponosno, da se je preko svoje diplomatske mreže z vso potrebno profesionalnostjo uspešno angažiralo pri zagotovitvi mednarodne podpore, ki je bila potrebna za uveljavitev pobude o razglasitvi svetovnega dneva čebel. To potrjuje tudi dejstvo, da je kar 115 držav članic OZN kosponzoriralo resolucijo Generalne skupščine OZN, na podlagi katere je bila sprejeta odločitev o razglasitvi svetovnega dneva čebel. Tudi v prihodnje se bo slovenska diplomacija v mednarodnem okolju polno angažirala pri krepitvi pomena svetovnega dneva čebel,” so sporočili iz zunanjega ministrstva.

Translate »