V decembru 2018 so Združeni narodi sprejeli resolucijo, s katero so razglasili današnji dan, 24. januar, za mednarodni dan izobraževanja zaradi izjemne vloge, ki jo ima izobraževanje za mir in razvoj ter izpolnjevanje ciljev trajnostnega razvoja.

Ob današnjem prvem mednarodnem dnevu Generalni sekretar Združenih narodov opozarja, da si svet ne more privoščiti generacije otrok in mladih, ki so brez veščin, nujnih za konkuriranje v gospodarstvu 21. stoletja, prav tako si ne more privoščiti, da pusti zadaj polovico človeštva. V svetu, kjer vsaj 262 milijonov otrok in mladih ne hodi v šolo – med njimi prevladujejo dekleta – in kjer še več milijonov nikoli ne osvoji osnov izobrazbe; v svetu, kjer bi se z doseženo sekundarno izobrazbo iz revščine lahko potegnilo 420 milijonov ljudi, moramo narediti veliko več, da bi dosegli 4. cilj trajnostnega razvoja, da bi zagotovili vključujoče in pravično kakovostno izobraževanje ter spodbujali priložnosti za vseživljenjsko učenje za vse. Generalni sekretar zato poziva, da izobraževanje prednostno obravnavamo kot javno dobro; da ga podpremo s sodelovanjem, partnerstvi in financiranjem; ter da prepoznamo, da z izobraževanjem lahko poskrbimo, da nobenega ne pustimo zadaj.

Sprejem resolucije, ki jo je predlagala Nigerija z 58 drugimi državami članicami ZN, je prikaz politične volje za podporo transformativnim ukrepom za vključujoče, pravično in kakovostno izobraževanje za vse. S tem je mednarodna skupnost ponovno poudarila, da ima izobraževanje ključno vlogo pri izgradnji trajnostnih in odpornih družb, ter da prispeva k doseganju vseh drugih ciljev trajnostnega razvoja. Izobraževanje je nujno za zmanjšanje neenakosti, izboljšanje zdravja, dosego enakosti spolov, odpravo prisilnih porok otrok, za zaščito virov planeta, za boj proti sovražnemu govoru, ksenofobiji in nestrpnosti, za vzgajanje globalnega državljanstva in več.

Z namenom okrepiti mednarodno sodelovanje pri podpori prizadevanjem za uresničitev 4. cilja trajnostnega razvoja, je resolucija pozvala vse deležnike, vključno z državami članicami, organizacijami ZN, civilno družbo, nevladnimi organizacijami, akademskimi ustanovami, zasebnim sektorjem ter s posamezniki in drugimi deležniki, da bi obeležili Mednarodni dan izobraževanja. UNESCO bo kot specializirana agencija Združenih narodov za izobraževanje olajšal letno spremljanje dneva v tesnem sodelovanju z glavnimi akterji v izobraževanju.

Vir: ZN

Translate »