Evropska komisija je za lažji prehod na bolj krožno gospodarstvo danes predstavila prvo vseevropsko strategijo za plastične odpadke. Strategija bo varovala okolje pred onesnaževanjem s plastiko ter spodbujala rast in inovacije. Po novih načrtih bo do leta 2030 vso plastično embalažo na trgu EU mogoče reciklirati, potrošnja plastike za enkratno uporabo bo manjša, namerna uporaba mikroplastike pa bo omejena. Strategija za plastiko bo znatno prispevala k doseganju ciljev trajnostnega razvoja za leto 2030 in pariškega sporazuma o podnebnih spremembah.

Evropejci vsako leto ustvarimo 25 milijonov ton plastičnih odpadkov, od katerih se manj kot 30 % zbere za recikliranje. 85 % odpadkov na plažah po svetu je plastičnih. Plastika se znajde celo v naših pljučih in na naših mizah, saj je mikroplastika lahko prisotna v zraku, vodi in hrani, pri čemer še ne poznamo njenega učinka na naše zdravje. Nova vseevropska strategija za plastiko bo na podlagi preteklega dela Komisije neposredno reševala ta problem.

Strategija za plastiko, ki je bila sprejeta danes, bo spremenila način zasnove, proizvodnje, uporabe in reciklaže proizvodov v EU. Plastika se prepogosto proizvaja, uporablja in odlaga na način, ki ne izkorišča gospodarskih prednosti bolj krožnega pristopa. To škoduje okolju. Naš namen je varovati okolje in obenem položiti temelje za novo gospodarstvo na področju plastike, v katerem bi zasnova in proizvodnja v celoti upoštevali potrebe po ponovni uporabi, popravilu in reciklaži ter v katerem bi se razvijali bolj trajnostni materiali.

Evropska unija bo na podlagi nove strategije dosegla, da bo reciklaža koristna za podjetja. Novi predpisi o embalaži bodo izboljšali možnosti za reciklažo plastike in povečali povpraševanje po reciklirani plastiki. S tem se bo povečala potreba po izboljšanju zmogljivosti za reciklažo ter sistema ločevanja in sortiranja odpadkov po vsej EU. Strategija bo pripomogla tudi k zmanjšanju količine plastičnih odpadkov. Zaradi evropskih predpisov se je v več državah EU že znatno zmanjšala uporaba plastičnih vrečk, Komisija pa namerava z novimi predlogi zajeti tudi druge plastične proizvode za enkratno uporabo in ribolovno orodje. Predlagala bo tudi ukrepe za omejitev uporabe mikroplastike v proizvodih ter določitev oznak za biološko razgradljivo plastiko in plastiko, ki jo je mogoče kompostirati. Med cilji strategije je tudi zaustavitev onesnaževanja morja. Novi predpisi bodo zagotovili, da se odpadki z ladij in odpadki, ki se zajamejo na morju, ne bi puščali v morju, temveč dostavili na kopno in ustrezno odložili. Prav tako naj bi se zmanjšala upravna obremenitev za pristanišča, ladje in pristojne organe. EU bo na podlagi strategije spodbujala naložbe in inovacije. Komisija bo svetovala, kako zmanjšati plastične odpadke pri viru, ter spodbujala inovacije, med drugim razvoj pametnejših plastičnih materialov. Ne nazadnje bo strategija spodbudila spremembe po vsem svetu. EU bo sodelovala s partnerji po vsem svetu, da bi našli rešitve na svetovni ravni in razvili mednarodne standarde.

Komisija je pripravila strategijo za plastiko v duhu svežnja o krožnem gospodarstvu iz leta 2015. Kolegij komisarjev je sprejel sporočilo o evropski strategiji za plastiko v krožnem gospodarstvu, sporočilo o stičišču med kemikalijami, proizvodi in odpadki, okvir za spremljanje krožnega gospodarstva ter novo direktivo o pristaniških sprejemnih zmogljivostih. Pobude dopolnjujeta poročilo o kritičnih surovinah in poročilo o oxo-plastiki. Komisija bo letos predstavila še predlog o plastiki za enkratno uporabo. Do 12. februarja 2018 pa poteka tudi javno posvetovanje o zmanjšanju količine morskih odpadkov.

Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-5_sl.htm

Dodatne informacije: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6_en.htm

Translate »