Po prvem zero waste hotelu se lahko pohvalimo še s prvo slovensko zero waste prireditvijo! (Z)mešani festival je v organizaciji Kulturno umetniškega društva Coda in Jazz kluba Satchmo potekal med 5. in 10. junijem v Mariboru, poročajo Ekologi brez meja.

Ločeno jim je uspelo zbrati kar 95 % vseh odpadkov. Odpadke so ob pomoči Komunalnega podjetja Snaga Maribor vsak dan tehtali ločeno glede na frakcije. Vseh 6 dni skupaj so zbrali 130,4 kg odpadkov, od tega le 5,7 kg mešanih odpadkov. Največ odpadkov so proizvedli v soboto, vse skupaj pa se je nabralo največ steklenih odpadkov.

Količine odpadkov so uspeli znižati z uporabo izdelkov za večkratno uporabo (sladkornice, pralni plastični kozarci), povratno embalažo, recikliranimi plakati ter uporabo QR kod in NFC nalepk namesto tiskovin. Prav tako na (Z)mešanem festivalu ni bilo plastičnih slamic. Preprečevanje nastajanja odpadkov pa so promovirali z vključevanjem ponovne uporabe in popravil v nedeljski program, kjer so izvedli tudi prvo slovensko izmenjavo glasbil in glasbene opreme.

Pred nami sta še dve prireditvi, ki sta z uvajanjem ukrepov za zmanjševanje odpadkov pričeli že v lanskem letu. Mariborski Art kamp v sklopu Festivala Lent je letos posebno pozornost namenil strogim pravilom za sodelovanje z gostinskimi ponudniki. Najstarejši folklorni festival Jurjevanje v Beli Krajini, ki je lani postala prva slovenska prireditev po načelih zero waste, pa bo skušal mejo 90 % ločeno zbranih odpadkov preseči z več eko otoki, v sodelovanju s Komunalo Črnomelj pa bodo z namenom dolgoročnega pozitivnega učinka spodbujali e-poslovanje.

Translate »