Evropska komisija je začela razpravo o prihodnosti financ EU. V objavljenem razmisleku o prihodnosti financ EU obravnava proračunske posledice scenarijev, ki so na voljo. EU se sooča z izzivom, kako financirati več z manj sredstvi. Pričakuje se, da bo prevzela večjo vlogo na novih področjih politike, kot so migracije, notranja in zunanja varnost ali obramba. Evropa bi morala tudi ohraniti svojo vodilno vlogo na svetovnem prizorišču kot pomembna donatorka humanitarne in razvojne pomoči ter vodilna v boju proti podnebnim spremembam. To je treba doseči s proračunom EU, ki se bo po odhodu Združenega kraljestva še dodatno zmanjšal.

 Komisija spodbuja k razpravi o proračunu na podlagi petih možnih scenarijev iz bele knjige o prihodnosti EU: ali bo EU samo nadaljevala s svojim delom, sodelovala manj, napredovala različno hitro, storila manj, a to učinkoviteje, ali delala veliko več skupaj? Vsak od teh možnih scenarijev ima drugačne posledice, in sicer tako glede določitve porabe za posamezne namene kot glede tega, kje pridobiti sredstva za to. Možnosti segajo od zmanjšanja porabe za obstoječe politike do povečanja prihodkov. Poleg tega so v razmisleku predstavljene osnovne značilnosti proračuna EU ter začrtani glavni trendi in dogodki na ključnih področjih politike, kot sta kohezija in kmetijstvo. Prav tako obravnava krovne teme, kot so dodana vrednost sredstev EU ali povezava med financiranjem EU in strukturnimi reformami v državah članicah.

Objavljeni razmislek je zadnji od petih dokumentov, ki jih je Komisija napovedala v beli knjigi o prihodnosti Evrope, v kateri predstavlja glavne izzive in priložnosti za Evropo v prihajajočem desetletju. Rezultate razprave bo upoštevala pri pripravi predloga za naslednji večletni finančni večletni finančni okvir EU 27 članic, ki naj bi ga predstavila sredi leta 2018.

Translate »