Evropska komisija je sredi junija objavila pravni okvir za instrumente zunanjega financiranja v okviru prihodnjega proračuna Evropske unije (EU) – večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027. Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO confederation for Relief and Development – CONCORD), katerega članica je platforma SLOGA, izraža zaskrbljenost, da bodo nepreverjene naložbene sheme in nadzor nad migracijami zasenčili zaveze EU k spodbujanju človekovih pravic, trajnostnega razvoja ter boja proti revščini.

CONCORD pozdravlja nekatere nove elemente in spremembe predloga v primerjavi s prvim sporočilom Evropske komisije z začetka maja: proračun za sklop sosedstva in sveta je bil povečan, prav tako sta bila vključena ločen instrument za humanitarno pomoč ter program za civilno družbo.

Evropske razvojne nevladne organizacije smo zaskrbljene, da bi nov predlagan instrument »Sosedstvo, razvoj in mednarodno sodelovanje« povečal tveganje, da razvojno sodelovanje postane podrejeno lastnim interesom zunanje politike ter da je pomoč preusmerjena stran od njenih temeljnih ciljev – izkoreninjenja revščine in dolgoročnega trajnostnega razvoja. Ta trend se odraža tudi v pripravljenosti Komisije, da daje prednost prožnosti instrumentov pred predvidljivostjo in odgovornostjo.

Predlog temelji na kombiniranju pomoči s posojili in z enotnim pristopom za vse, kljub šibkim ter spornim dokazom, da bo to zagotovilo naložbe, potrebne za doseganje ciljev trajnostnega razvoja in da nikogar ne pustimo zadaj. CONCORD meni, da se razvojne pomoči ne sme preusmerjati za zagotavljanje naložb zasebnega sektorja in spodbujanje finančnih institucij EU.

Translate »