Med 19. in 23. februarjem 2018 je v Bologni, Italija potekalo enotedensko usposabljanje o programu EU Aid Volunteers. Usposabljanje je bilo namenjeno predstavnikom partnerskih organizacij, ki bodo v nadaljevanju izvajali nacionalne treninge na nacionalnem nivoju. Kot predstavnika platforme SLOGA sta se usposabljanja udeležila Katja Celin Yere (Zavod Voluntariat) in Marjan Huč (SLOGA), ki bosta v prihodnjih mesecih izvedla nacionalno usposabljanje o programu v Sloveniji.  

V okviru projekta bo predvidoma enkrat do julija 2018 potekalo usposabljanje za vse zainteresirane slovenske nevladne in druge organizacije, ki delujejo na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja, mednarodnega prostovoljstva ali humanitarne pomoči. Pogoj za sodelovanje v tem programu je pridobitev statusa certificirane pošiljajoče organizacije, kar pa je do sedaj v Sloveniji uspelo zgolj Zavodu Voluntariat. O vseh prihodnjih aktivnostih predvidenih s projektom vas bomo ustrezno obveščali.

Translate »