Slovenska karitas izvaja več projektov, ki prispevajo k izboljšanju položaja najbolj ogroženih skupin žensk. Zaradi pandemije COVID-19 so del sredstev preusmerili in jih namenjajo aktivnostim za boj proti širjenju in posledicami pandemije. 

Projekt »Razvoj ženskega podjetništva v kmetijstvu v JV Srbiji« Slovenska karitas izvaja v partnerskem sodelovanju s Caritas Beogradske nadbiskupije. Rezultati projekta bodo vodili do vključevanja žensk in enakih možnosti odločanja v zasebnem in javnem življenju. S tem namenom bodo v okviru projekta potekale aktivnosti za profesionalizacijo njihove predelave in prodaje domače hrane: usposabljanja o trženju in tehnoloških postopkih, zagotavljanje zmogljivosti, certifikacija izdelkov, vzpostavitev blagovne znamke in pomoč pri dostopu do trga. V letošnjem letu bodo v strokovna usposabljanja vključena izobraževanja o varnostnih in zdravstvenih ukrepih v času pandemije, v celoten proces predelave in prodaje izdelkov pa tudi v prihodnje.

Projekt »Celostna oskrba sirskih begunk, žrtev nasilja na podlagi spola v Libanonu« poteka v partnerskem sodelovanju Slovenske karitas s Caritas Libanon. Cilj projekta je nuditi 80 sirskim begunkam (ženskam in mladim dekletom, žrtvam nasilja na podlagi spola) celostno oskrbo, zaščito in izboljšanje njihovega položaja v dveh zavetiščih Caritas Libanon. Zaradi pandemije COVID-19 bo dodatno poskrbljeno za zaščitna sredstva, tako za zaposlene kot za begunke, redno bodo razkuženi prostori zavetišč, zgrajene in opremljene bodo štiri sobe za izolacijo.

Projekt »Učinkovitejša raba virov za trajnostno preživetje v okrožju Karongi v Ruandi« se že tretje leto izvaja v partnerstvu s Caritas Rwanda in se letos novembra zaključuje. V času trajanja projekta so se članice in člani 600 družin (70% žensk) naučili boljših praks kmetovanja, v svoje domove so namestili sončne celice z lučjo in glinene peči, ki v nasprotju s tradicionalno prakso, ne škodujejo njihovemu zdravju in okolju. V času pandemije COVID-19 so mnogi ostali brez vsakršnega dohodka, saj je veljala prepoved gibanja, ki je onemogočila opravljanje priložnostnega dela in zmanjšala možnost obdelovanja zemlje. To je povzročilo lakoto med že sicer revnim prebivalstvom, zato bo v maju in juniju 600 družin prejelo pripomočke za osebno higieno (mila in posode za vodo) ter najnujnejšo pomoč v hrani (fižol, riž, moka). Dodatnih 1.400 EUR za pomoč ob COVID-19 v Ruandi je namenjeno iz projekta »Trajnostno.Lokalno.Globalno.«, ki ga vodi platforma SLOGA in financira MZZ.

Več.


Projekte sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije. Mnenja izražena v besedilu izražajo mnenja Slovenske karitas in ne izražajo mnenja Vlade RS.

Translate »