Slovenska filantropija je skupaj z Združenjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS (ZIZRS) in Zavodom VOZIM 21. junija predstavila projekt ZaVse/4ALL, v okviru katerega izvajajo številne aktivnosti za zmanjševanje in preprečevanje diskriminacije, med drugim številne delavnice po celi sloveniji, pripravili pa so tudi videe s pozitivnimi zgodbami. “Diskriminacijo v prvi vrsti še vedno zaznamujejo rasa, etnična pripadnost, narodnost, jezik, kultura, … Največ sovraštva se še vedno opaža do tujcev, migrantov, pa tudi Romov, LGBTIQ+ oseb in invalidov.”

Ena izmed navdihujočih zgodb je zgodba Sunnyja Al Saleha, čigar korenine segajo v Sirijo, danes pa skozi glasbeno ustvarjanje prepletajo Slovenijo s širšo Evropo.

»V Slovenski filantropiji se pri vsakodnevnem delu z uporabniki srečujemo z diskriminatornimi praksami, ki so jim predstavniki različnih ranljivih skupin izpostavljeni,« je pvoedala izvršna direktorica Tereza Novak. »Velikokrat smo se tudi mi spraševali, kako ukrepati, kam napotiti človeka, ki je žrtev diskriminacije, kdo je pristojen za ukrepanje. Prav zato smo se skupaj s partnerskima organizacijama odločili za sodelovanje v projektu Za Vse/4ALL. Naši cilji so informiranje nevladnih in drugih organizacij za prepoznavanje različnih oblik diskriminacije, možnosti za opolnomočenje diskriminiranih, analiza lastnih praks NVO in drugih organizacij ter seznanjanje z institucijami, ki v primeru diskriminacije lahko pomagajo. Na delavnicah, ki jih izvajamo po Sloveniji, dajemo poseben poudarek skupinam prebivalcev, ki jih nevladne organizacije ocenjujemo kot posebej ranljive in podvržene diskriminaciji, migranti, starejši, LGBT osebe, Romi in socialno šibki. Prepričani smo, da je to pot do družbe brez diskriminacije, k čemur bi s projektom radi prispevali

Več in druge videe najdete tukaj.

Translate »