Cilj projekta YOULEAD je povezati državljansko angažiranost in okoljska vprašanja z razpravami in idejami mladih v petih državah EU (Italija, Grčija, Avstrija, Madžarska in Slovenija). S projektom YOULEAD želimo spodbuditi dijake, da se udeležijo debatnih tekmovanj o demokratični in državljanski participaciji s poglabljanjem prioritetnih tem, povezanih z EU. Na ta način bodo dijaki deležni medsebojnih razprav in izmenjav mnenj ter s tem iskali učinkovite in usklajene rešitve na področju podnebnih sprememb.

Projekt YOULEAD temelji na participativnem pristopu, pri katerem so mladi (stari od 16 do 19 let) postavljeni v ospredje. Cilj projekta je omogočiti fantom in dekletom, da prispevajo k opredelitvi sklopa prednostnih nalog, o katerih se bo nato razpravljalo s predstavniki EU. Projekt financira Evropska unija, sestavlja pa ga nadnacionalno partnerstvo več nevladnih organizacij z izkušnjami na področju izobraževanja o globalnem državljanstvu. Projekt spodbuja državljansko udejstvovanje, demokratične razprave in oplemenitev okoljskih izzivov s pogledi in idejami mladih. Skozi izvajane projektne aktivnosti aktivno vključujemo mlade v zagovarjanje učinkovitejših in skladnejših rešitev na področju podnebnih sprememb na nacionalni ravni in ravni EU v okviru demokratičnega procesa participacije v procesih odločanja.

K sodelovanju pri izvedbi projekta smo povabili vse zainteresirane nevladne organizacije članice platforme SLOGA, za intenzivnejše sodelovanje pa smo izbrali posamezne strokovnjake, predstavnike organizacije zavoda Za in Proti (ZiP) glede priprave podlag za debatno metodologijo in Inštitut za Afriške Študije (IAŠ) glede prirpave vsebinskih izhodišč za prirpavo debatnih trditev.

V okviru projekta smo izvedli naslednje aktivnosti:

  1. V mesecu januarju in februarju 2023 smo izvedli pet (5) različnih predstavitvenih dogodkov, ki so bili namenjeni predstavitvi debatne metodologije učiteljem. Predstavitve so potekale na sejmu Informativa (potekal je na Gospodaskem razstavišču v Ljubljani), na OŠ v Pesnici, v Piranu, na 1. Gimnaziji v Mariboru in na OŠ v Oplotnici. Predstavitev se je skupno udeležilo 93 udeležencev, večinoma učiteljev.
  2. V marcu 2023 je bila opravljena raziskava med mladimi (15 – 35 let) glede njihovih prioritet in dojemanja demokratične udeležbe in vrednot EU. Glavna predstavitev raziskave bo potekala na letošnji prireditvi Kulturni bazar, ki bo potekal konec marca 2023.

Za kakršnakoli dodatna vprašanja smo vam na razpolago po elektronski pošti: info@sloga-platform.org

Pripravil: MH

 

Translate »