#HackAD je projekt, ki želi spodbujati digitalne veščine in kompetence mladih iz prikrajšanih okolij z izvajanjem skupnostnih izobraževanj, ki temeljijo na metodologiji “Social Hackademy”.

Cilj projekta je opolnomočiti mlade (16–29 let) iz prikrajšanih okolij, tako da jim pomagajo pridobiti in razviti digitalne veščine za iskanje digitalnih rešitev na socialne izzive in izboljšati sposobnost trenerjev za spodbujanje digitalnih spretnosti mladih, ki jim grozi socialna in digitalna izključenost. To bo doseženo z ustanovitvijo t. i. Social Hackademy Labs in ustanovitvijo prostora “Social Hackathon” v štirih evropskih državah: na Hrvaškem, v Franciji, Grčiji in Italiji.

Projekt se osredotoča na digitalno soustvarjanje, tehnologijo in izobraževanje za opolnomočenje in socialno mobilnost prikrajšanih. To želijo doseči s prakso, ki jo na lokalni ravni izvaja partner projekta EGInA.

Projekt #hackAD bodo izvajali partnerji iz petih evropskih držav (Belgija, Italija, Grčija, Hrvaška in Francija) in bo prinesel naslednje ključne rezultate:

  • Metodologija “Social Hackademy”, namenjena učiteljem in mladinskim delavcem,
  • Priročnik za trenerje za izvajanje metodologije,
  • Tečaji,
  • Spletna platforma Social Hackademy, ki vključuje vsaj deset različnih storitev in orodij,
  • Vsaj 16 trenerjev (4 trenerji v vsaki državi), ki bodo delali na področju digitalnih veščin z mladimi, usposobljenimi po metodologiji “Social Hackademy”,,
  • “Social Hackademy Labs” v Italiji, Grčiji, Franciji in na Hrvaškem, ki bodo sodelovali z več deležniki,
  • Vsaj 120 mladih (30 študentov vsaki državi, starih od 16 do 29 let) iz prikrajšanih okolij, ki se bodo usposabljali,
  • Hackaton, organiziran v štirih projektnih državah, v katerem bodo sodelovali mladi in multidisciplinarni timi, ki uporabljajo metodologijo soustvarjanja,
  • Vsaj 16 digitalnih rešitev, ki se bo ujemalo s cilji trajnostnega razvoja.

Več o projektu na spletni strani.

Translate »